Mededeling

Value8 en Mazars hebben besloten de lopende rechtszaak in hoger beroep te stoppen. In goed onderling overleg is, in afwijking van de eerder gewezen uitspraak door de rechtbank, gekomen tot een voor beide partijen passende regeling. Onderdeel van die regeling is een vergoeding voor de door Mazars verrichte werkzaamheden inzake de controle van de jaarrekening 2016. Tevens wordt de kwestie rond het vermeende schenden van de geheimhouding in de brief aan de VEB d.d. 15 september 2017 hiermee bijgelegd. Partijen trekken hun verwijten over en weer in. Met deze overeenkomst beëindigen Mazars en Value8 hun langlopende geschil.
Value8 NV