Mededeling aandelenkapitaal

In het hedenmorgen uitgebrachte persbericht wordt mededeling gedaan van een beperkte uitbreiding van het aandelenkapitaal in verband met de nabetaling Proud en de vergroting van de meerderheidsbelangen. In dat kader wordt mededeling gedaan van de uitgifte van 20.400 Cumulatief preferente aandelen C tegen de basiswaarde van 25,00 euro. Tevens wordt mededeling gedaan van de uitgifte van 485.400 gewone aandelen B. Deze emissie vindt plaats tegen 6,25 euro. Na deze uitgifte zullen uitstaan: 8.940.000 gewone aandelen, onderverdeeld in 7.898.375 genoteerde aandelen B en 1.041.625 (niet genoteerde) aandelen A. Voorts staan 218.900 cumulatief preferente aandelen C uit.
Value8 NV