Mededeling buitengewone AVA van Value8 NV

Value8 NV deelt mede dat tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Value8 NV, die gisteren werd gehouden, alle agendapunten – waaronder de voorgestelde statutenwijziging – met algemene stemmen zijn aangenomen. Value8 verwacht in de eerste helft van april de jaarcijfers over 2010 te publiceren.


Value8 NV

Peter Paul de Vries, CEO

Gerben Hettinga, bestuurslid