Mededeling inzake financiering Value8

Geachte redactie,

 

Wij richten ons tot u in verband met een onjuist artikel over Value8 van Jeroen Molenaar dat vanochtend op de website van het Financieele Dagblad (www.fd.nl) is geplaatst. Naar aanleiding van de toelichting in de jaarrekening van Value8 (pagina 117 van de jaarrekening) heeft Jeroen Molenaar zijn eigen – onjuiste – conclusies getrokken. De afspraak met de Rabobank is gemaakt op initiatief van Value8. Value8 heeft aangegeven per 4 mei het gebruik van de faciliteit met de helft te reduceren. De suggestieve tekst ‘Rabobank draait geldkraan dicht’ is onjuist en ook misleidend. Rabobank heeft reeds 3 jaar geleden aangegeven bij voorkeur op het niveau van de operationele vennootschappen te financieren. Dat is reeds in de jaarrekening 2016 toegelicht. Overigens heeft ook Rabobank aangegeven zich niet te herkennen in het artikel van Jeroen Molenaar.

 

Feit is dat Value8 met een solvabiliteit van 82 procent beschikt over een van de sterkste balansen van alle Nederlandse beursfondsen. Daarenboven was in 2017 sprake van een cash-generend vermogen van 11,2 miljoen euro (verwezen wordt naar het persbericht van 25 april jl.). Value8 verwacht ook in 2018 goede kasstromen te genereren en prima in staat te zijn om aan haar verplichtingen te voldoen én aanvullende investeringen te kunnen plegen.
Met vriendelijke groet,
Peter Paul de Vries