Mededeling samenstelling aandelenkapitaal Value8 NV

Value8 deelt mede dat een wijziging is opgetreden in de samenstelling van het aandelenkapitaal door conversie van 1,25 miljoen aandelen A in 1,25 miljoen aandelen B. De aandelen A en B hebben juridisch en economisch gelijke rechten en verschillen slechts op het punt van verhandelbaarheid, waarbij de aandelen B wel ter beurze verhandelbaar zijn (namelijk aan Euronext Amsterdam) en de aandelen A niet.

De conversie volgt op de goedkeuring die de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 juni jl. heeft verleend aan de mogelijkheid tot conversie.

Als gevolg van de conversie luidt de samenstelling van het aandelenkapitaal van Value8 als volgt. Er staan thans uit: 1.041.625 aandelen A, 7.412.975 aandelen B en 198.500 cumulatief preferente aandelen C. Het totaal geplaatste kapitaal en het aantal gewone aandelen (A+B) wijzigt door de conversie niet.

Value8 NV