Mededeling Value8

Value8 heeft bericht ontvangen van 3L Capital Holding dat 3L Capital Holding haar belang in Value8 heeft verkleind door verkoop ter beurze van 16.000 aandelen Value8. Dientengevolge is het aantal door 3L Capital gehouden aandelen gedaald tot 3.241.417 aandelen en 29,99 procent van het kapitaal. Zoals gemeld op 1 februari jl. heeft 3L Capital niet de intentie om een verplicht openbaar bod uit te brengen op Value8. De grens voor het verplichte bod is gelegen op 30 procent.