Mededeling Value8

Value8 is verheugd mee te delen dat de beslissing van de FSMA in de Sucraf-zaak van 6 oktober 2020 (boeteoplegging) door de Belgische rechter in hoger beroep (Marktenhof) is vernietigd. Het Marktenhof oordeelt dat:

  • dat beslissing op onwettige wijze is genomen;
  • dat marktmanipulatie niet is bewezen;
  • FSMA de bestreden beslissing van haar website moet verwijderen, en
  • FSMA wordt veroordeeld in de kosten.

Value8 is verheugd over dit arrest en de vernietiging van de boetebeslissing voor zowel Value8 en haar CEO De Vries.

Deze zaak hield verband met drie orders van Value8 ten tijde van een eenmalige gebeurtenis in november 2015: de dematerialisatie van toonderaandelen van Sucraf. Dit behelst het omzetten van toonderaandelen in beursgenoteerde aandelen en de verkoop daarvan ter beurze. De orders waartegen FSMA bezwaren had, zijn niet uitgevoerd en hadden geen invloed op de eerstvolgende, op 23 november totstandgekomen openingskoers van 1,12 euro. Value8 was bij die transactie niet betrokken. In de middagveiling van die dag kocht Value8 ruim 52.000 aandelen tegen 1,01 euro, waarvan ruim 90 procent direct tegen dezelfde prijs werd doorverkocht. Van een beweerdelijk financieel voordeel was evenmin sprake. Omdat van marktmisbruik geen sprake was en van voordeel evenmin, waren Value8 en De Vries destijds niet bereid te schikken. Dankzij het hoger beroep is de FSMA beslissing nu van tafel.

Value8 is dankbaar voor de steun en (juridische) ondersteuning die zij kreeg in dit proces. Value8 hecht groot belang aan naleving van wet- en regelgeving en streeft ernaar de constructieve samenwerking met de Belgische toezichthouder in de toekomst voort te zetten.