Mededeling Value8

Ten aanzien het uitstaande aandelenkapitaal heeft Value8 gisteren, 15 januari 2018, een melding bij AFM gedaan. Dit betreft mededeling van de toename met 8 procent van het aantal gewone aandelen A en B in het kader van het stock- en bonusdividend. Dientengevolge staan thans uit 9.933.762 gewone aandelen, onderverdeeld in 8.530.245 genoteerde aandelen B en 1.403.517 (niet genoteerde) aandelen A. Ter vereenvoudiging van de aandelenstructuur wordt omzetting van aandelen A in aandelen B overwogen.

Value8 deelt voorts mede dat de uitkering van het contante dividend op de beursgenoteerde 7% cumulatief preferente aandelen Value8 (ISIN: NL0009875483, tickercode: PREVA) is afgerond. Het dividend bedraagt 1,75 euro per cumulatief preferent aandeel.

In aanvulling op het persbericht van hedenochtend omtrent de verkoop door Value8 van het optierecht op aandelen SnowWorld aan Alychlo kan worden meegedeeld dat Alychlo een prijs van 300.000 euro betaalt aan Value8. Het optierecht was verkregen in het kader van de succesvolle beursgang van SnowWorld in december 2013.

Value8 NV