Mededeling Value8 inzake BK Group

Onderstaand bericht houdt verband met twee artikelen in de media (NRC Handelsblad en FD) waarin BK Group wordt genoemd. Value8 is hedenavond benaderd door het NRC Handelsblad inzake de voetballer Angel di Maria en een vennootschap waar hij betrokken is. BK Group, waarin Value8 67,5 procent aandeelhouder is, draagt zorg voor het bestuur van die vennootschap. BK Group is een gediversifieerde aanbieder van corporate service dienstverlening. Het management wordt gevoerd door een groep managers die hun belangen (32,5 procent van BK Group) in een aparte vennootschap hebben gebundeld. Value8 maakt geen deel uit van – en heeft geen vertegenwoordiging in – het management van BK Group, dat op autonome basis opereert. Value8 is geen dagelijkse beleidsbepaler en heeft om die reden geen informatie op klantniveau.

Value8 heeft de vragen doorgestuurd aan het management van BK Group. Het management van BK Group heeft aan Value8 aangegeven dat het geen fiscale structuren opzet ten behoeve van belastingontduiking en het beleid heeft dit ook niet te faciliteren. Tevens heeft het management van BK Group aangegeven dat in deze kwestie van overtreding van wet- en regelgeving door BK Group geen sprake is.

De door het FD beschreven kwestie heeft betrekking op ongebruikelijke transacties die door BK Group bij de toezichthouder zijn gemeld. Dit betreft een FIU-melding, voorheen MOT (Melding Ongebruikelijke Transacties). BK Group heeft aan haar verplichting om die transacties te melden voldaan. Vervolgens zijn de stukken aan de FIU overhandigd. Deze kwestie speelde in 2014.

BK Group heeft redenen om aan te nemen dat de informatie op basis waarvan deze artikelen zijn geschreven op onrechtmatige wijze is verkregen en vervolgens aan de genoemde media is verstrekt.