Mededeling Value8 inzake koersstijging

Naar aanleiding van de recente sterke koersstijging van het aandeel Value8 bericht de directie het volgende. 

Hoewel de ontwikkelingen bij Value8 zonder meer als positief kunnen worden gekwalificeerd, acht de directie de koersontwikkeling van de afgelopen twee weken zodanig dat naar objectieve maatstaven te sterk wordt vooruitgelopen op toekomstige positieve ontwikkelingen. 

In de maand december 2009 heeft Value8 aangekondigd:

  • de voorgenomen deelname in het veelbelovende gewasbeschermingsbedrijf Ceradis
  • de entree in het kapitaal van Value8 door Delta Lloyd
  • de uitbreiding van het belang in Games Factory Online
Daarnaast heeft – mede met het oog op de dienstverleningsactiviteiten – een uitbreiding van het personeelsbestand plaatsgevonden. In het licht van deze ontwikkelingen is een stijging van de beurskoers verklaarbaar, maar de mate waarin dit gebeurd is, houdt met die ontwikkelingen geen gelijke tred.

Value8 doet deze mededeling omdat het bedrijf zich focust op waardecreatie op de lange termijn. Tevens wil de directie voorkomen dat beleggers aandelen kopen op basis van te hooggespannen verwachtingen.  
Op lange termijn blijft Value8 positief gestemd. Daarbij is de verwachting is dat de doelstelling van een winst per aandeel van (minimaal) 2 euro binnen enkele jaren kan worden gerealiseerd. In de afgelopen weken zijn ook de omzetten in het aandeel opgelopen. Desalniettemin wordt het verstandig geacht de free float, het aantal vrij verhandelbare aandelen, te vergroten. De mogelijkheden daartoe worden op dit moment onderzocht. Daarbij geldt dat de meerderheidsaandeelhouder uitdrukkelijk heeft aangegeven zijn belang op lange termijn te zullen aanhouden.