Mededeling Value8 inzake Naseba

Value8 NV deelt mede dat het aandelenbelang in conferentie-organisator Naseba is afgebouwd. Naseba heeft een focus op groeigebieden (Midden Oosten en Azië) en maakt een succesvolle turn-around door. Vanwege de beëindiging van de notering van het aandeel Naseba aan de Marché Libre per 1 december 2010 is besloten het belang te verkopen. Value8 boekt op deze investering een positief resultaat.