Mededeling Value8 inzake verkoop AquaServa/Biobeheer

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense N.V., waarin Value8 een meerderheidsbelang houdt, heeft vanochtend de verkoop van AquaServa/Biobeheer bekendgemaakt. Het betreffende persbericht is als bijlage bijgevoegd. AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid en legionella-controle) is voor 8,8 miljoen euro verkocht aan Normec Group, een onafhankelijke organisatie actief op het gebied van testen, inspecteren, certificeren en compliance. De koopsom bestaat uit een contant bedrag van 8,0 miljoen euro en een earn-out van 0,8 miljoen euro. De verkoopprijs – inclusief earn-out – ligt 24 procent boven de boekwaarde van het belang en eveneens 24 procent boven de prijs waarvoor Value8 het belang eind 2017 aan MKB Nedsense heeft verkocht.
Value8 heeft gedurende vier jaar gebouwd aan deze onderneming. Dat begon bij de aankoop, begin 2015, van AquaServa. Daarna volgden de acquisitie van Milieu123 en Biobeheer. De omzet van AquaServa/Biobeheer bedraagt circa 8 miljoen euro. In 2017 werd een (genormaliseerd) bedrijfsresultaat (EBITDA) van circa 1 miljoen euro gerealiseerd. In het kader van de herschikking van investeringen en belangen werd AquaServa/Biobeheer eind 2017 bij MKB Nedsense ondergebracht.

Deze transactie is voor Value8 relevant, omdat een deel van de opbrengst zal worden aangewend om de door Value8 verstrekte vendor loan af te lossen. Ten tweede profiteert Value8 als grootaandeelhouder van MKB Nedsense in belangrijke mate van deze succesvolle verkoop.

Value8 is zeer tevreden over de bedrijfsmatige ontwikkeling van AquaServa/BioBeheer, de geslaagde buy-and-build strategie en de succesvolle exit. Met de verkoopprijs van 8,8 miljoen euro plus de in 2018 ontvangen dividenden (groot 0,65 miljoen euro) wordt een uitstekend rendement gerealiseerd voor de aandeelhouders .

Value8 NV