Mededeling Value8 inzake Witte Molen

Value8 heeft kennisgenomen van de berichtgeving van het Financieele Dagblad omtrent het kort geding dat  Recalcico Beheer BV, de managementvennootschap van de heer Faas, tegen Witte Molen NV had aangespannen in het kader van de door hem geclaimde beëindigingsvergoeding.

In het FD artikel wordt de suggestie gewekt dat het vertrek van de heer Faas verband houdt met een conflict tussen de heer Faas en de heer De Vries, CEO van Value8 NV. Dit is apert onjuist. Naar Value8 heeft begrepen is een conflict ontstaan tussen de Raad van Commissarissen en de heer Faas, welk conflict resulteerde in de schorsing van de heer Faas. Value8 noch de heer De Vries heeft daar enige betrokkenheid bij gehad. Dat neemt niet weg dat Value8 zich kan vinden in de noodzakelijk geworden schorsingsbeslissing.

Tevens worden suggesties gedaan over ‘overnamegesprekken’ die door Value8 zouden zijn gevoerd. De passage daarover is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Zowel de heer Faas, als de Raad van Commissarissen, als Value8 hebben herhaaldelijk aangegeven dat schaalvergroting voor Witte Molen wenselijk is. Daarover zijn de afgelopen jaren tientallen gesprekken gevoerd met partijen uit de branche. Het is onjuist dat thans door Value8 met partijen concrete overnamegesprekken zijn of worden gevoerd.

Value8 is overigens verheugd dat een schikking is bereikt en dat een oplossing is gevonden voor het conflict tussen de heer Faas en de vennootschap. Value8 heeft ongewijzigd vertrouwen in de toekomst van Witte Molen onder leiding van de nieuwe CEO, André Vink.

Value8 NV