Mededeling Value8

De halfjaarcijfers van Value8 NV zullen op donderdag 28 augustus a.s. worden gepubliceerd.

Vooruitlopend op de publicatie van de halfjaarcijfers deelt Value8 mede dat de positieve trends van het eerste kwartaal zich in het tweede kwartaal hebben voortgezet. Daaraan kan worden toegevoegd dat – in lijn met de in december 2012 gepresenteerde strategie “Focus 2017” – diverse stappen zijn gezet waardoor de focus op groeisectoren is toegenomen.