Mededelingen Value8

Value8 wenst u een gelukkig en voorspoedig 2018!

Bij de aanvang van het nieuwe jaar doet Value8 de volgende mededelingen:

1)    MKB Nedsense: Informatieprospectus en overname drie bedrijven
2)    Ontwikkeling koersen beursgenoteerde belangen
3)    Afronding verwerving aanvullend belang Eetgemak

Deze drie onderwerpen worden hieronder toegelicht:

1)    MKB Nedsense: Informatieprospectus en overname drie bedrijven

Op 29 december 2017 heeft Value8 drie bedrijven – Axess/Get up, AquaServa/BioBeheer en GNS Brinkman –  verkocht aan investeringsmaatschappij Nedsense enterprises NV, dat hernoemd wordt tot MKB Nedsense NV. Value8 houdt een belang van 66 procent in MKB Nedsense. De overnamesom is vastgesteld op 10 miljoen euro. De waardering zal nog worden getoetst door een onafhankelijke waarderingsexpert en, indien daartoe aanleiding is, worden aangepast.

Ten behoeve van deze transactie heeft MKB Nedsense een uitgebreid Informatieprospectus gepubliceerd om aandeelhouders informatie te verstrekken over de ondernemingen die in deze transactie door MKB Nedsense zijn verworven. Voor nadere informatie omtrent de activiteiten, de structuur van de transactie alsmede financiële informatie wordt verwezen naar het persbericht van MKB Nedsense van 29 december jl. en het Informatieprospectus dat op dezelfde datum is gepubliceerd. Deze documenten zijn beschikbaar via de website van MKB Nedsense: www.nedsense.nl

Met deze transactie wordt invulling gegeven aan de omvorming van MKB Nedsense tot investeringsmaatschappij die op 22 november 2017 is aangekondigd. Het streven is om de verkoop van de vier overige belangen aan MKB Nedsense in het eerste kwartaal 2018 te realiseren.

2)    Ontwikkeling koersen beursgenoteerde belangen

Koersen ultimo 2015 ultimo 2016 ultimo 2017 mutatie 2017
IEX Group 4,60 3,60 4,45 23,6%
MKB Nedsense 0,07 0,09 0,23 155,6%
Novisource 2,80 2,06 1,54 -25,2%
SnowWorld 7,00 7,98 9,55 19,7%
HeadFirst Source 2,35 2,35 2,50 6,5%
Sucraf 1,64 2,17 1,75 -19,4%

 

De beurswaarde van de door Value8 gehouden beursgenoteerde belangen is in 2017 per saldo gestegen. Bij Novisource was – ondanks de aanzienlijke verbetering van de bedrijfsresultaten – sprake van een koersdaling van 25,2 procent. De aandelen Sucraf – die slechts een klein deel van de beursgenoteerde belangen uitmaken – daalden in 2017 met 19,4 procent. Het aandeel SnowWorld steeg in 2017 met 19,7 procent. Value8 heeft in de loop van 2017 haar belang in SnowWorld verkocht. Value8 houdt nog wel een optie op 5 procent van de aandelen. FNG, dat in 2017 2,9 procent in waarde steeg, is niet meer opgenomen omdat Value8 dit belang heeft verkocht. Het aandeel HeadFirst Source Group steeg in het eerste jaar na de fusie met 6,5 procent.  De omvorming van Nedsense in een investeringsmaatschappij werd positief ontvangen. De koers van het aandeel steeg in 2017 van 0,09 naar 0,23 euro, een stijging van meer dan 150 procent.

3)    Afronding verwerving aanvullend belang Eetgemak

Op 13 oktober 2016 heeft Value8 gemeld dat zij overeenstemming had bereikt over de vergroting van haar belang in Eetgemak van 62 tot 85 procent. Value8 kan thans meedelen dat de laatste tranche eind december 2017 is betaald en dat daarmee de transactie definitief is afgerond.

Vanmiddag – aanvangstijdstip 16.00 uur – wordt een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Value8 gehouden.

Value8 NV