Nieuwjaarstoespraak 2018

Dames en heren,

Traditiegetrouw komt Value8 aan het begin van het jaar met een Nieuwjaarstoespraak. Doel is om beleggers en de buitenwereld alvast te informeren over de gang van zaken over het afgelopen jaar en een eerste vooruitblik te geven op het nieuwe jaar.

2017 was een jaar dat ik niet snel zal vergeten, dat geldt zowel persoonlijk als zakelijk in Value8 verband. Op persoonlijk gebied verloor ik mijn geweldige moeder Cecile de Vries- Van Breukelen, aan de gevolgen van Alzheimer. Memorabel zijn ook de eerste keer fietsen van mijn 3,1 jaar oude jongste zoon en de prijs die mijn oudste zoon won bij de Wiskunde Olympiade.

Zakelijk was helaas 21 november de belangrijkste dag. De dag dat onze accountant – eindelijk – zijn goedkeurende verklaring afgaf. De omstandigheden waaronder dat gebeurde heb ik in mijn brief aan aandeelhouders van 22 november jl. uitgebreid toegelicht. Natuurlijk was dat erg vervelend – voor onze aandeelhouders, voor ons, maar ook voor de bestuurders en medewerkers van onze bedrijven. We mogen ons gelukkig prijzen dat dit gebeurde tegen de achtergrond van een – gemiddeld gesproken – goede ontwikkeling bij onze bedrijven en belangen. We hebben daar melding van gemaakt bij de trading update over het eerste kwartaal 2017, de halfjaarcijfers 2017 en de trading update over het derde kwartaal 2017.

Ik was laatst op pad met mijn 9-jarige dochter. Ze zat achterin in de auto terwijl ik een zakelijk telefoongesprek voerde. Na afloop vroeg ik of ze er iets van begrepen had. Ze zei: “het gaat goed met Value8, maar niemand wil het opschrijven.”
Kernachtiger kan ik het niet verwoorden.

Natuurlijk weten wij dat 30 april de uiterste datum voor het deponeren van de jaarrekening is. We hebben er alles aan gedaan om die datum te halen, maar dat is – door externe omstandigheden – helaas niet gelukt. Ook wij begrijpen dat dit nieuwswaardig is, maar de aandacht daarvoor is het afgelopen jaar disproportioneel geweest. Ik moet daar de hand in eigen boezem steken. Het is natuurlijk een interessant gegeven. De Vries was – in zijn VEB-tijd – voorvechter van meer transparantie en is nu niet transparant. En De Vries wilde dat beursfondsen zich aan de regels hielden en doet dat als CEO van Value8 niet. Het is een leuk stukje om te schrijven, maar het heeft weinig met de situatie bij Value8 te doen. Acht jaar lang publiceerden we wel op tijd én – wellicht ten overvloede – Value8 biedt veel meer informatie dan vergelijkbare beursfondsen, plus beleggersmeetings, plus onverplichte trading updates plus bovengemiddeld gedetailleerde toelichtingen in de jaarrekening.

De Vries – overigens in 2017 maar 1 van de 4 bestuursleden – is dezelfde als vroeger: vóór transparantie en vóór de naleving van regels. Maar mocht ik deze publicitaire storm al verdiend hebben op grond van mijn VEB verleden, dan geldt dat niet voor de anderen bij Value8. Mijn mede-bestuurders van Value8 hebben dat niet verdiend. De managers van onze bedrijven hebben dat niet verdiend en de medewerkers van de Value8 bedrijven evenmin. In totaal gaat dat om zo’n 814 mensen! Ik ben trots en dankbaar dat zij – met onverminderd enthousiasme – hun werk hebben doorgezet en hebben gewerkt aan versterking van de onderneming en verbetering van het resultaat.

En met succes. Ik maak een kort rondje langs de velden.

 • HeadFirst Source heeft een succesvol eerste jaar na de fusie beleefd. Met een enorme stijging van omzet en bedrijfsresultaat én een succesvolle integratie van de twee fusiepartners.
 • Ceradis heeft in 2017 een forse groei doorgemaakt. Milieuvriendelijke gewasbescherming heeft de toekomst. We willen gezonder eten en minder bestrijdingsmiddelen op onze groenten en fruit. Als u door Frankrijk langs de wijngaarden rijdt, weet dan dat ongeveer 10% van het druivenareaal met product van Ceradis wordt behandeld. Een product dat door Syngenta onder de naam Redeli wordt verkocht.
 • Kersten staat er veel beter voor dan een jaar geleden. Het turn-around plan is in belangrijke mate uitgevoerd met een ruim positief bedrijfsresultaat (ebitda) als resultaat. Kersten staat weer stevig op eigen benen en ook in de markt wordt dat vol erkend.
 • Eetgemak realiseerde het nieuwe bedrijfspand, dat de efficiency van de organisatie vergroot en dat Eetgemak een nog aantrekkelijker werkgever maakt. Ondanks de tijd en kosten die daarmee gepaard gingen, groeide omzet en bedrijfsresultaat gewoon door.
 • AquaServa en BioBeheer werden succesvol gefuseerd. Het bedrijf heeft nieuw elan en ontwikkelde in 2017 een nieuw product dat waterbeheer en legionella-testing op afstand mogelijk maakt. Investeren in de toekomst heet dat.

Ik weet – en dat kunnen we ons zelf aanrekenen – dat er vele bedrijfsnamen de revue passeren. Maar dit zijn qua waarde de belangrijksten en zij ontwikkelen zich positief. Overigens – conform afspraak – niet alles ging goed. Maar we zijn blij dat de belangrijkste Value8 bedrijven zich goed en positief hebben ontwikkeld.

Ook in 2017 hebben we fundamenteel waarde voor aandeelhouders gecreëerd. We zijn er van overtuigd dat dit op lange termijn in de cijfers tot uitdrukking zal komen.

Achter de schermen is er hard gewerkt aan een overzichtelijker, eenvoudiger en meer gefocust Value8. In november hebben we de stap gezet om de kleinere MKB bedrijven, vaak met leidende posities in hun sector of niche, onder te brengen in Nedsense. Achter de schermen is daar veel werk verricht. En niet zonder succes. Op 29 december werd een uitgebreid Informatieprospectus gepubliceerd en werden de eerste drie bedrijven door MKB Nedsense gekocht.

Die herschikking levert twee loketten op.

 • Value8 richt zich op beurswaardige ondernemingen. Bouwt samen met management aan groei en versterking. En opereert op het snijvlak van beursgenoteerd en privaat.
 • MKB Nedsense specialiseert zich in het segment MKB beneden 10 miljoen euro omzet en waarde. Een interessant segment waarin zich volop kansen voordoen.

In 2018 zullen we – over 2017 – rapporteren op basis van nieuwe grondslagen. We laten de waarde zien van onze bedrijven en belangen en de ontwikkeling van die waarde. Rapporteren als investeringsmaatschappij. We doen dat met een nieuwe accountant, die een frisse start maakt. En dat betekent dat u in de loop van 2018 steeds meer zult zien van het nieuwe Value8:

Een Value8:

 • met vier beursgenoteerde belangen: HeadFirst Source Group, IEX Group, MKB Nedsense en Novisource.
 • met drie private belangen: twee die zorg gerelateerd zijn: Kersten en Eetgemak en één die op duurzaamheid inzet: Ceradis
 • waarvan we in een elevator pitch snel duidelijk kunnen maken wie we zijn en wat we doen.
 • dat eenvoudig en transparant rapporteert
 • dat ruim binnen de termijnen jaarverslag en jaarrekening publiceert.

Geen wonder dat investeringsmaatschappij HAL een klein belang in Value8 heeft opgebouwd. Via de Het Financieele Dagblad BV heeft HAL 2 aandelen Value8 verworven, maar dat eerste pootje in het water smaakt vast naar meer.

Meer serieus: er is geen reden om te somberen. Integendeel. In 8 jaar tijd is de intrinsieke waarde van het aandeel Value8 gestegen van 0,48 naar 6,33 euro. We zijn van plan die lijn voort te zetten. Onze bedrijven ontwikkelen zich gemiddeld gesproken positief en we zullen ons best doen om die prestaties te continueren of te verbeteren.

Tot slot. Voordat ik het glas hef, graag nog een extra woord van dank. Aan onze commissarissen die ons hebben gesteund en het hoofd koel hebben gehouden. Aan onze medewerkers die hard doorwerkten terwijl hun werkgever negatief in het nieuws was. En aan mijn drie directe collega’s. In het bijzonder Kee Koopmans die enorm veel werk heeft verzet en die de contacten met onze bedrijven en deelnemingen goed heeft gehouden. En tenslotte Remko, ruim een jaar CFO, die zijn eerste jaar ook anders had voorgesteld. Het is mede dankzij zijn werk, geduld en uithoudingsvermogen dat het proces met een goedkeurende verklaring is afgerond.

Graag heffen we met u het glas. Op een gezond en gelukkig 2018, en een succesvol jaar voor Value8!

Peter Paul de Vries,
CEO

Uitgesproken door Peter Paul de Vries op dinsdag 2 januari 2018