NIEUWJAARSTOESPRAAK VALUE8 2014

Uitgesproken door Peter Paul de Vries op maandag 6 januari 2014

Beste Value8-aandeelhouder, beste belegger, beste relatie van Value8,

Welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van Value8. Onze nieuwjaarstoespraak is inmiddels een traditie geworden. Dit is nummer vijf!

Met een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar het volgende, in dit geval 2014. Vanwege het mogelijk koersgevoelige karakter van deze toespraak wordt de schriftelijke vastlegging ervan ook toegestuurd aan de pers.

De eerste vraag die ik me aan het eind van het jaar stel is eenvoudig: staan we er met Value8 beter voor dan een jaar geleden? Het antwoord is zonder enige aarzeling: ja!

2013 is daarbij een speciaal jaar: ruim 5 jaar geleden, op 24 september 2008, begonnen we te bouwen aan onze onderneming. Aan het eind van elk jaar stonden we er beter voor dan een jaar eerder. Met een stijgend eigen vermogen en een gestage toename van de winstcapaciteit. Ik wil en kan nog niet vooruitlopen op de jaarcijfers 2013, want we rapporteren onder IFRS en dat kan in een individueel jaar behoorlijke impact hebben. Maar we zijn vol vertrouwen dat het eigen vermogen per aandeel in 2013 verder is toegenomen.

Vijf jaar geleden was Value8 nog klein. Een klein team dat transacties voorbereidde, externe dienstverlening leverde en minderheidsbelangen nam. We zijn in vijf jaar uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 100 miljoen euro omzet, een goede winstgevendheid en een sterke balans. Eind 2012 had onze groep nog 180 medewerkers, inmiddels zijn dat er meer dan 325.

Daarbij ben ik ook trots op ons ambitieuze team. Dat laatste zie je op korte termijn niet in de cijfers terug, maar vormt op lange termijn wel de voedingsbodem van de verdere groei van Value8. De managementboekjes schrijven een dankbetuiging aan de medewerkers  voor, maar deze ‘bedankt’ komt uit de grond van mijn hart. We hebben in Bussum een uitstekend team van economen/analisten, juristen aangevuld met een technisch manager, twee internet-experts en administratieve ondersteuning. Het mooie is dat ons team multifunctioneel is en flexibel inzetbaar. Voor ondersteuning van onze bedrijven, voor externe dienstverlening en voor het arrangeren en realiseren van eigen transacties. We zijn trots op waar we staan maar met – wat de Fransen zo mooi ‘savoir faire’ noemen – onze kennis en ervaring, kunnen we nog veel meer.

Eind 2012 heeft Value8 doelstellingen geformuleerd met het oog op groei, en aanscherping van de strategie. 2013 heeft ons niet teleurgesteld. We hebben groei gerealiseerd, mooie bedrijven toegevoegd aan onze groep in de focussegmenten en de cohesie tussen bedrijven in deze segmenten versterkt.

Value8 heeft een druk jaar achter de rug en ook een drukke decembermaand. De reverse listing van SnowWorld via Fornix BioSciences springt het meest in het oog. Wij zijn er blij mee en onze mede-aandeelhouders in Fornix ook. De aandelen SnowWorld zijn sinds de aankondiging fors gestegen. Medio december hebben we ook de voorgenomen reverse listing van Novisource (consultancy/detachering) – via 1NOMij – kunnen aankondigen. En in december werd een akkoord met het Belgische Laroy Duvo bereikt over de verkoop van overgrote deel van het onroerend goed van MTY – voorheen Witte Molen –  in Meeuwen.

Over diervoederproducent Witte Molen hadden we een jaar geleden nog zorgen. De benoeming van een nieuwe bestuurder hielp het tij te keren. Relaties met klanten werden hersteld, het personeel kreeg nieuw vertrouwen en er werd ruimte geschapen om een strategische stap te kunnen zetten. Die volgde al in april 2013 toen de bedrijfsmatige activiteiten werden verkocht aan het Laroy Duvo.

We zijn enthousiast geworden over deze sector. Het huisdier neemt in veel Nederlandse gezinnen een belangrijke plaats in. De sector ‘animal food & care’ is volop in beweging met bijvoorbeeld een verschuiving naar online en wijzigende consumentenvoorkeuren. In deze sector hebben we vijf bedrijven gekocht en we proberen synergie te realiseren en waarde te creëren. Bloembollen die we in de grond stoppen, en waar wat moois uit kan komen.

Veel energie hebben we gestoken in de ontvlechting van Source Group. Eind april werd een akkoord bereikt waarbij de vermogenspositie van deze vennootschap werd versterkt en een ongelukkige fusie ongedaan werd gemaakt. Value8 heeft daarvoor aanzienlijke middelen en tijd gespendeerd, maar het resultaat is ernaar. Source Group wist over de eerste negen maanden de facturatiewaarde op te voeren van 118 miljoen naar 149 miljoen euro. Eind december werd bekend dat een groot contract met ATOS is gesloten dat de omzetbasis voor de komende jaren aanzienlijk verstevigt.

Een wonder dat ik al zo lang aan het woord ben zonder Eetgemak te hebben genoemd, het zorgmaaltijdenbedrijf waar we nu bijna een jaar geleden een meerderheidsbelang in namen. Een prachtig bedrijf binnen onze groep, op het snijvlak van ‘healthcare’ en ‘food’ en succesvol dankzij hands-on ondernemers. Eetgemak levert elke week meer dan 200.000 zorg- en dieetmaaltijden en groeit gestaag door. De markt is groeiende, de concurrentie ook, maar de lange termijn perspectieven zijn uitstekend. 

Het verdienvermogen van Value8 is verder gestegen door de acquisities van DPS Services en een viertal bedrijven in de sector Corporate dienstverlening, die nu onder de gemeenschappelijke naam BK Group opereren.

Ging alles goed in 2013? Natuurlijk niet. De goudprijs daalde en dat drukte de omzetten van AmsterdamGold. Door kostenbesparingen verbeterde evenwel het resultaat. En ook wij hadden last van de tegenvallende Nederlandse en Europese economie. De Value8 Tech Group haalde het budget helaas niet. Twee van de vier onderdelen – Haak en Axess – haalden iets meer omzet dan begroot. GNS Brinkman had het – begrijpelijkerwijs – wat moeilijker door de zwakke Nederlandse retail. Buhrs haalde het target 2013 niet, maar wist eind 2013 wel twee orders van meer dan 1 miljoen euro in Japan binnen te halen. Die worden in 2014 uitgeleverd. Dankzij de genomen stappen – versterkt management en meer focus op synergievoordelen – blijven we positief over onze Tech Group.

Al met al hebben we een mooi 2013 achter de rug. Voor aandeelhouders Value8 heeft zich dat vertaald in een total return van 30,5 procent: 28,9 procent koersstijging plus 1,6 procent dividendrendement. Daarmee deden we het beter dan de AEX. Bovendien zijn we opgenomen in de AScX en is het handelsvolume in de aandelen Value8 flink toegenomen.

We zullen in 2014 verder bouwen aan onze groep. Met activiteiten met een maatschappelijke meerwaarde. Zo draagt Eetgemak actief bij aan besparingen in de zorg en ontwikkelt en produceert Ceradis milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen voor gezondere voeding en een beter milieu. Het doel blijft om waarde te creëren op lange termijn. Daarbij hopen we op uw steun, samenwerking en vertrouwen te mogen blijven rekenen.

Tenslotte wens ik u allen een gezond en gelukkig 2014!

Peter Paul de Vries