Notering 7% cumulatief preferente aandelen Value8 per 6 januari

Eerste nieuwe notering van 2012

Value8 NV, de in Bussum gevestigde investerings- en corporate finance onderneming, maakt bekend dat de cumulatief preferente aandelen Value8 op 6 januari 2012 geïntroduceerd zullen worden op NYSE Euronext. De aandelen hebben de ISIN-code NL0009875483 en het tickersymbool PREVA. Daarmee vormt de introductie van de Value8 Cumprefs de eerste nieuwe notering van het jaar op NYSE Euronext Amsterdam.

De cumulatief preferente aandelen hebben de volgende karakteristieken:

  • Uitgifteprijs: 25,00 euro.
  • Dividend bedraagt 7%, ofwel 1,75 euro per aandeel.
  • Dividendbetaling is preferent ten opzichte van houders van gewone aandelen Value8.
  • Terugkoop mogelijkheid met extra premie van 1 procent per jaar.
  • Notering per 6 januari 2012.
  • Notering in veilinghandel (11.30 uur en 16.30 uur), met mogelijkheid tot na-handel tegen de totstandgekomen veilingprijs in het daarop volgende halfuur 11.30 tot 12.00 respectievelijk 16.30 tot 17.00 uur.

Er zullen door omwisseling van aangeboden aandelen Witte Molen in totaal 79.183 cumulatief preferente aandelen uitstaan.