Omzet Value8 neemt toe tot 47 miljoen euro

Winst groeit met 15 procent

Value8 NV heeft in het eerste halfjaar de omzet zeer sterk zien stijgen van 5,2 tot 47,1 miljoen euro. De omzettoename is mede te danken aan de consolidatie van (met name) AmsterdamGold, Buhrs en Witte Molen. In de eerste jaarhelft werd een winst geboekt van 1,04 miljoen euro, een stijging van 14,9 procent ten opzichte van een jaar eerder (2011: 903.000 euro). De winst per aandeel steeg met 9,2 procent tot 0,95 euro per aandeel (2010: 0,87 euro per aandeel) Het eigen vermogen nam met 6,4 procent toe van 17,0 tot 18,1 miljoen euro.

Voor de tweede jaarhelft wordt – ondanks de aanhoudend uitdagende economische omstandigheden – een gezonde winstgevendheid verwacht en een verdere groei van het eigen vermogen. Verwacht wordt dat de winst per aandeel over geheel 2012 met circa 20 procent zal toenemen ten opzichte van 2011.

Gang van zaken

Operationeel kende het eerste halfjaar 2012 de volgende highlights:

  • Transactie in het kader van reverse listing 1NOMij;
  • Afronding bod op Witte Molen waardoor het belang van Value8 stijgt tot 81,25 procent;
  • AFM-vergunning voor AmsterdamGold;
  • Buhrs presenteert nieuwe Buhrs 5000 op Drupa-beurs;
  • Uitbreiding belang in Fornix BioSciences  tot boven de 60 procent;
  • Overname activiteiten GNS rolluiken en branddeuren;
  • Rabo Ventures treedt toe tot aandeelhoudersbasis Ceradis.

Meerderheid in Fornix BioSciences en Witte Molen

In het eerste halfjaar van 2012 werden twee openbare biedingen afgerond. Na het bod op Witte Molen verkreeg Value8 een belang van totaal 81,25 procent. Value8 kijkt samen met de onderneming op welke wijze schaalvergroting gerealiseerd kan worden. Het bod op Fornix BioSciences werd in mei afgerond. Het belang van Value8 bedraagt inmiddels meer dan 60 procent. Fornix BioSciences onderzoekt de mogelijkheden om nieuwe activiteiten te entameren, die moeten bijdragen aan waardegroei voor aandeelhouders.

Buhrs introduceert Buhrs 5000 op Drupa

Het Zaanse technologiebedrijf Buhrs – dat geavanceerde mailingssystemen ontwerpt, produceert, verkoopt en onderhoudt – heeft zich in mei sterk gemanifesteerd op de belangrijke vierjaarlijkse Drupa-beurs in Düsseldorf. De eenmalige kosten die daarmee gepaard gaan en de verschuiving van de orderintake die het gevolg is van de Drupa, zorgen voor een zwaarder accent op de tweede jaarhelft. Geografisch staat tegenover een relatief moeilijke markt in West-Europa en de VS, een positieve ontwikkeling in Azië en Oost-Europa.

AmsterdamGold: AFM-vergunning

Op 19 juni jl. heeft AmsterdamGold (www.amsterdamgold.com) een vergunning van AFM verkregen voor het aanbieden van beleggingsobjecten. AmsterdamGold is marktleider in Nederland op het gebied van online verkoop van de hoogste kwaliteit edelmetaal. Ondanks de redelijk stabiele goud- en zilverprijs heeft AmsterdamGold haar omzet ten opzichte van de eerste helft van 2011 weten te vergroten. AmsterdamGold blijft uitstekend gepositioneerd om te profiteren van de handel in edelmetalen door de aanhoudende onrust op de financiële markten.

Overname activiteiten van GNS rolluiken en branddeuren

Value8 heeft op 19 mei 2012 bekend gemaakt de activiteiten van GNS over te nemen, inclusief de belangrijke service- en onderhoudsafdeling. GNS is actief in ontwikkeling, productie, onderhoud en verkoop van rolluiken en branddeuren (voorheen Gorter Branddeuren). Value8 verwacht dat GNS na de doorstart een gezonde basis heeft met het perspectief van een goed winstgevende bedrijfsvoering. Na balansdatum zijn de activiteiten van Brinkman – ook actief in rolluiken – overgenomen.

1NOMij verkrijgt beursnotering

Op het gebied van dienstverlening onderzoekt Value8 – in samenwerking met enkele bedrijven – actief de mogelijkheid van beursgang. Hoewel het slechte beursklimaat zorgt voor vertraging van deze processen, blijft de interesse in een beursnotering groot. In het afgelopen halfjaar wist Value8 de 1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij (1NOMij) via het voormalige ELSH aan een beursnotering te helpen. Het blijft de ambitie van Value8 om een bijdrage te leveren aan Alternext als beurs voor small- en midkap ondernemingen.

Rabo Ventures treedt toe als aandeelhouder Ceradis

Op 28 juni jl. werd bekendgemaakt dat Rabo Ventures en Value8 gezamenlijk geïnvesteerd hebben in het Wageningse bedrijf Ceradis. Ceradis ontwikkelt innovatieve milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen. De door Ceradis en Wageningen Universiteit ontwikkelde en geoctrooieerde middelen bevatten substantieel (tot circa 80 procent) minder schadelijke stoffen dan vergelijkbare, reguliere, bestaande producten. De investering – in totaal 4,5 miljoen euro – stelt Ceradis in staat om haar groeiplannen – samen met Rabo Ventures en Value8 – te realiseren.

Verwachtingen voor geheel 2012: winstgroei 20 procent

Value8 is niet immuun voor de lagere groeiverwachtingen voor de Europese economie. De nulgroei of lichte krimp vertaalt zich in uitdagende omstandigheden voor het bedrijfsleven. Hoewel de rente historisch laag is, moet evenzo geconstateerd worden dat banken terughoudend zijn in het verstrekken van leningen aan het bedrijfsleven.

De genoemde uitdagende economische omstandigheden bieden ook kansen. Dat kan zijn door lagere waarderingsniveaus bij transacties, maar ook door aantrekkelijke mogelijkheden voor investering in “distressed” bedrijven. Per saldo wordt van de huidige marktomstandigheden geen substantieel negatief effect verwacht.

Ten aanzien van de resultaatontwikkeling voor geheel 2012 verwacht Value8 een netto resultaat van 2 euro per aandeel, hetgeen een stijging van circa 20 procent impliceert ten opzichte van 2011.

Het volledige halfjaarbericht is beschikbaar op de website van Value8.