Overname Kersten belangrijke groeistap Value8

Aantal medewerkers Value8 verdubbelt tot 650

Value8 is verheugd mede te delen dat de overname van een meerderheidsbelang in Kersten (60%) is gerealiseerd. De closing van deze transactie heeft afgelopen vrijdag (2 januari 2015) plaatsgevonden. De overname van het meerderheidsbelang in Kersten, een leidende speler op het gebied van verstrekking en onderhoud van hulpmiddelen voor mensen met een beperking, past binnen de strategie van Value8 om te groeien in de sector gezondheidszorg. Het groeiprofiel van de onderneming (die in 10 jaar tijd van 2 naar 34 miljoen omzet groeide) en het sterke ondernemerschap passen uitstekend bij Value8. Het management (de heren Hectors en Lesterhuis) zal een belang van (gezamenlijk) 40 procent behouden.

Positieve bijdrage aan resultaat en winst per aandeel

Deze transactie heeft een significante impact op het profiel van Value8. De overname is de grootste in de zes jaar dat Value8 bestaat, resulteert in een verdubbeling van het aantal medewerkers van Value8 (tot 650 medewerkers) en heeft tot gevolg dat de omzet van Value8 met circa 30 procent zal toenemen. Over 2013 behaalde Kersten een omzet van 34 miljoen euro en een EBITDA marge van ruim boven 10 procent. Ten aanzien van de financiering van de transactie deelt Value8 mede dat deze grotendeels met eigen vermogen en de opbrengst van desinvesteringen is gefinancierd. De transactie zal derhalve naar verwachting een duidelijk positief effect hebben op de winst per aandeel van Value8.

Voortbouwen op onderscheidend vermogen Kersten

Value8 streeft ernaar om – in nauwe samenwerking met het management – de groei van Kersten voort te zetten. Dat betekent voortbouwen op de onderscheidende kwaliteiten van Kersten: het hoge percentage hergebruik, de bijdrage aan het beheersen van de zorgkosten, innovaties en de sterke sociale en maatschappelijke verankering. Kersten biedt veel werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Met deze transactie geeft Value8 invulling aan de eind 2012 ingezette strategie waarbij Value8 als beursgenoteerde holding een sterke focus legt op een beperkt aantal groeiende sectoren, waaronder gezondheidszorg, voeding & voedselveiligheid, technologie, vrije tijd en gespecialiseerde financiële dienstverlening. Op pro forma basis zal de sector gezondheidszorg meer dan de helft van het bedrijfsresultaat (EBITDA) van Value8 voor zijn rekening nemen.