Create and Valuate


Persberichten

Lees de recente persberichten van Value8 of doorzoek het archief

Value8 neemt belangen in Alanheri & Dico

Value8 NV heeft overeenstemming bereikt over de verkrijging van de belangen in Alanheri en Dico International, die tot voor kort deel uitmaakten van Recalcico. Het in Meeuwen gevestigde Alanheri produceert …

Value8: winst 2009 324.000 euro (0,67 per aandeel)

Positief over vooruitzichten 2010 Value8 NV heeft het jaar 2009 afgesloten met een positief resultaat. De nettowinst is uitgekomen op 324.000 euro, ofwel 0,67 euro per aandeel. Voor 2010 is …

Serieuze gesprekken over reverse listing via EDCC

Value8 NV en European Development Capital Corporation (EDCC) NV delen mede dat serieuze gesprekken worden gevoerd met een partij die via EDCC notering wil verkrijgen aan NYSE Euronext Amsterdam. Partijen …

Value8 neemt belang van 20 procent in Naseba

Event organisator in Midden Oosten en AziëValue8 heeft een belang genomen van 20 procent van de in Monaco gevestigde conferentie- en event-organisator Naseba. Naseba is sinds 5 oktober 2006 genoteerd …

Value8 NV: vereenvoudiging kapitaalstructuur

18-02-2010 Benoeming nieuwe commissaris en accountant Value8 NV deelt mede dat de statutenwijziging, die vorige week door de buitengewone aandeelhoudersvergadering was geaccordeerd, gisteren nabeurs is gepasseerd. Daarmee is de voorgestelde …

Value8 wordt beheerder Sabon FunDing

Value8 NV, de beursgenoteerde dienstverlener en investeerder in groeiende small caps, maakt bekend dat zij de aandelen van VGM Beheer heeft verworven, dat het beheer voert over het beursgenoteerde beleggingsfonds …

Afronding deelname Ceradis

Value8, de beursgenoteerde dienstverlener aan en investeerder in groeiende smallcap-ondernemingen, deelt mede dat definitieve overeenstemming is bereikt over de investering in het Wageningse gewasbeschermingsbedrijf Ceradis. De transactie wordt – conform …

Mededeling Value8 inzake koersstijging

Naar aanleiding van de recente sterke koersstijging van het aandeel Value8 bericht de directie het volgende.  Hoewel de ontwikkelingen bij Value8 zonder meer als positief kunnen worden gekwalificeerd, acht de …

Value8 neemt belang van 31 procent in Ceradis

Emissie aan Delta Lloyd voor financiering Value8 NV heeft overeenstemming bereikt met Ceradis BV (hierna Ceradis) en Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (hierna PPM Oost) over het nemen van een belang van 31 …

Value8 vergroot belang in Games Factory Online naar 20 procent

Value8 NV, het beursgenoteerde investeringsbedrijf dat zich richt op (financiële) dienstverlening aan en investeringen in groeiende small- en midcap-ondernemingen, maakt bekend haar belang in Games Factory Online te hebben vergroot …

Value8 verkrijgt meerderheid EDCC (78,5%)

Value8 NV en EDCC delen mede dat de overdracht van het meerderheidsbelang (53,7 procent) in EDCC is geëffectueerd. Aan de opschortende voorwaarden, waaronder de verkoop van resterende belangen, is inmiddels …

Value8: sterke tweede helft 2009

18-11-2009 Uitbouw organisatie / meer focus op dienstverlening   Value8 maakt – conform art 5:25e van de Wet op het financieel Toezicht – haar trading update bekend. Deze trading update heeft betrekking …

Value8 NV vergroot belang in EDCC

Value8 NV deelt mede dat het zijn belang in EDCC heeft vergroot van 18,5 procent naar 24,8 procent. Daarmee heeft Value8 de grens van 20 procent die in de Landsverordening …

Mededelingen in het kader van EDCC

In aanvulling op het persbericht van Value8 NV van 16 oktober jl. inzake de verwerving van een meerderheidsbelang in EDCC, hechten wij eraan de volgende informatie toe te voegen. EDCC …

Value8 neemt meerderheidsbelang in EDCC

Value8 NV heeft overeenstemming bereikt met een groep grootaandeelhouders van de op Curaçao gevestigde investeringsmaatschappij European Development Corporation Company NV (EDCC) over de overdracht van 53,7 procent van de aandelen …

Verdere groei van vermogen en portefeuille

Value8 NV maakt heden de halfjaarcijfers 2009 bekend. Value8 NV (voorheen Exendis NV) is sinds september 2008 een onderneming die zich richt op het actief participeren in en dienstverlening aan …

Value8 neemt belang 28 procent in Ecostream Spanje

23-07-2009 Value8 stapt in groene energie – succesvol bod op onderdeel Econcern. Value8 NV maakt bekend een belang te hebben genomen in Ecostream Spain SL (hierna Ecostream Spanje), een onderdeel …

Jaap van Duijn (ex-Robeco) commissaris bij Value8 NV

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 29 juni 2009 is dr. Jaap van Duijn benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Value8 NV. De Raad van Commissarissen, die wordt voorgezeten …

AVA 29 juni 2009 en definitieve overeenkomst GFO

Value8 NV deelt mede dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 29 juni a.s. om 15.00 uur. De AVA zal worden gehouden in het beursgebouw van Euronext Amsterdam …

Value8 NV neemt een belang van 10 procent in Games Factory Online

Value8 NV neemt een belang van 10 procent in Games Factory Online (www.gamesfactoryonline.com), een jong sterk groeiend bedrijf dat online educatieve games en serious games produceert en verkoopt voor spelcomputers …