Create and Valuate


Persberichten

Lees de recente persberichten van Value8 of doorzoek het archief

Halfjaarcijfers 2007

Ede, 24 augustus 2007 EXENDIS N.V. (EXENDIS) heeft over de eerste zes maanden van 2007 een netto resultaat behaald van EUR 0,360 miljoen, vergeleken met een netto resultaat van EUR …

Jaarcijfers Exendis 2006

 In 1.000 EUR, op basis van IFRS (Unaudited) Ede, 24 augustus 2007 EXENDIS N.V. (EXENDIS)      Omzet en Resultaat ontwikkeling Conform de verwachtingen heeft de omzet een stijging laten …

Benoeming nieuwe accountant EXENDIS en wijziging directie dochtermaatschappij.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EXENDIS NV, gehouden op 18 december j.l., is BDO CampsObers Audit & Assurances B.V, met als eindverantwoordelijk partner de heer E.H.B. Schrijver …