Create and Valuate


Persberichten

Lees de recente persberichten van Value8 of doorzoek het archief

Verkoop Eetgemak afgerond

Op 11 maart 2019 heeft Value8 een persbericht uitgegeven over de verkoop van haar 87% belang in Eetgemak aan Gilde Healthcare. Thans kan worden meegedeeld dat deze transactie is geclosed …

Value8 verkoopt belang in Eetgemak aan Gilde Healthcare

Value8 maakt bekend dat zij haar meerderheidsbelang (87%) in Eetgemak, een vooraanstaande leverancier van (dieet-) maaltijden voor de zorg, heeft verkocht aan Gilde Healthcare. De verkoop vindt plaats tegen een …

Nieuwjaarstoespraak 2019

Welkom bij de Value8 nieuwjaarsbijeenkomst, Het is een goede Value8-traditie om aan het begin van het jaar een korte terugblik te geven op het afgelopen jaar en vooruit te blikken …

Value8-aandeel: 35,1 procent rendement in 2018

Scherpere focus werpt vruchten af Value8 heeft het boekjaar en beursjaar 2018 positief afgesloten. Een korte terugblik: 5 desinvesteringen voor ongeveer 47,5 miljoen euro AquaServa, Ceradis, HeadFirst Source, AquaServa, Vada en Warmako. Desinvesteringen …

Mededeling Value8

Value8 verwijst naar het bijgevoegde persbericht van HeadFirst Source Group NV, waarin onder meer informatie wordt verstrekt over de verkoop van de staffing-activiteiten, de dividendbetaling en de naamswijziging van de …

Melding

3L Capital Holding BV, de vennootschap van P.P.F de Vries, heeft de vennootschap meegedeeld dat 3L Capital haar belang in Value8 heeft uitgebreid met 142.857 Aandelen (1,2% van het kapitaal). …

Dividend aankondiging Value8

Zoals is aangekondigd in de aandeelhoudersbrief  van 12 november 2018, zal Value8 een speciaal dividend uitkeren van 1,05 euro in contanten per gewoon aandeel. Het aandeel Value8 (ISIN: NL0010661864) zal …

Aandeelhoudersbrief Value8: doelstelling 1 of 2 acquisities

Graag verwijzen wij u naar de aandeelhoudersbrief van Value8. In deze brief wordt aandacht besteed aan: de recente desinvesteringen ter waarde van 47,5 miljoen euro; de nieuwe doelstelling om – …

Value8 verkoopt Ceradis-belang aan Van Herk Investments

Opbrengst (10,2 miljoen euro) boven boekwaarde De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8 maakt bekend dat Van Herk Investments in Rotterdam het meerderheidsbelang in Ceradis heeft overgenomen van Value8. Met de transactie is …

Halfjaarcijfers 2018

Wij verwijzen naar het bijgevoegde PDF-bestand.

Value8 koopt cumprefs in

Value8 deelt mede dat zij 51.776 cumulatief preferente aandelen Value8 (“cumprefs”) heeft gekocht tegen een prijs van 25 euro. Hiermee is een bedrag gemoeid van 1,3 miljoen euro. Deze stap …

Mededeling Value8 inzake verkoop AquaServa/Biobeheer

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense N.V., waarin Value8 een meerderheidsbelang houdt, heeft vanochtend de verkoop van AquaServa/Biobeheer bekendgemaakt. Het betreffende persbericht is als bijlage bijgevoegd. AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid en legionella-controle) is voor 8,8 …

Q&A

Vijf vragen over de verkoop door Value8 van het belang in HeadFirst Source Group aan Beryllium. Aan Value8 CEO Peter Paul de Vries Vraag 1: Bent u blij met de …

Value8 verkoopt belang HeadFirst Source Group

Opbrengst – EUR 3,00 per aandeel – 26 procent boven boekwaarde Value8 deelt mede dat zij haar meerderheidsbelang (56 procent) in HeadFirst Source Group heeft verkocht aan Beryllium, een vennootschap …

Value8 verkoopt 30 procent belang Warmako

Transactie geschiedt op boekwaarde Value8 en Warmako maken bekend dat Value8 haar minderheidsbelang (30 procent) in Warmako heeft verkocht aan oprichter, directeur en meerderheidsaandeelhouder Wouter Koornneef. In het kader van …

Value8 verheugd over nieuwe toekomst VADA

Verkoop VADA-belang boven boekwaarde Van Dalen Groep (hierna “VADA”), een leidende onderneming op het gebied van metaalrecycling in de Benelux, is overgenomen door HKS Metals. Value8 hield een economisch belang …

Value8 betaalt contant dividend en keuzedividend

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 heeft op 7 juni jl. ingestemd met het voorgestelde dividend van 1,75 per cumulatief preferent aandeel en 0,15 eurocent – naar keuze in …

AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99%+ meerderheid goed

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 die heden, 7 juni 2018, is gehouden, heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemde …

Wijzigingen governance en bestuur Value8 en MKB Nedsense

Dit is een gezamenlijk persbericht van Value8 NV en MKB Nedsense. Value8 heeft bij de recente trading update aangekondigd de organisatie aan te passen aan de nieuwe structuur. Dit houdt …