Create and Valuate


Persberichten

Lees de recente persberichten van Value8 of doorzoek het archief

PAVO Zorghuizen (Value8) neemt twee vestigingen over

In de Aandeelhoudersbrief van 10 april jl. heeft Value8 meegedeeld dat PAVO Zorghuizen B.V. was opgericht. PAVO Zorghuizen richt zich op de exploitatie van woon- en zorgresidenties. Tevens werd meegedeeld …

Kersten/Value8 in gesprek over doorstart HMC

Continuïteit dienstverlening centraal Kersten Hulpmiddelen en haar aandeelhouder Value8 maken bekend in gesprek te zijn over de doorstart van HMC (Hulpmiddelencentrum), waarover op vrijdag 3 april 2020 het faillissement is …

AVA Value8 4 juni a.s.

Mogelijkheid digitale deelname Value8 NV deelt mede dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) plaats zal vinden op donderdag 4 juni 2020 om 10.00 uur. In het licht van de …

Aandeelhoudersbrief 10 april 2020

Graag verwijzen we u naar de bijgevoegde Aandeelhoudersbrief waarin aandacht wordt besteed aan nieuwe investeringen en recente transacties.

Intrinsieke waarde stijgt naar 7,15 euro per aandeel

Value8 is verheugd te kunnen meedelen dat de intrinsieke waarde in het kalenderjaar 2019 is gestegen van 6,74 euro naar 7,15 euro per aandeel. Inclusief het uitgekeerde dividend (15 eurocent …

Nieuwjaarstoespraak Value8

Bijgesloten de schriftelijke vastlegging van de nieuwjaarstoespraak van Peter Paul de Vries, CEO van Value8, uitgesproken op vrijdag 17 januari jl. In dit bericht wordt tevens een korte toelichting gegeven op …

Aandeelhoudersbrief 27 december 2019

Hierbij doen wij u de Value8-aandeelhoudersbrief van december 2019 toekomen. Aandeelhoudersbrief 27_december_2019

Value8 neemt 45% belang in Skysource

Value8 stapt in groeiend cloud-segment Value8 maakt bekend dat zij een belang van 45 procent heeft genomen in Skysource Holding BV, een in Eindhoven gevestigde Cloud Service Provider. Skysource is …

Aandeelhoudersbrief 18 november 2019

Hierbij doen wij u de Value8-aandeelhoudersbrief van november 2019 toekomen. Deze brief geldt ook als trading update over het derde kwartaal 2019. Bovendien wordt ingegaan op de gesprekken die wij …

Mededelingen

Value8 deelt mede dat – als gevolg van de reeds eerder aangekondigde conversie – het aandelenbelang van Value8 in MKB Nedsense is gestegen tot 77,6 procent. Value8 bezit bovendien 13,3 …

Interesse in overname Amsterdamgold

Goudprijs gestegen tot boven 1500 dollar (+17%) Op 22 november 2017 heeft Value8 meegedeeld voornemens te zijn om een aantal belangen, waaronder het 98,9 procent in AmsterdamGold, te verkopen en …

Value8 behaalt goed halfjaarresultaat

Intrinsieke waarde stijgt naar 6,92 euro per aandeel Hoofdpunten halfjaarcijfers 2019*: Nettowinst van stijgt van 1,25 miljoen euro naar 2,36 miljoen euro. Winst per aandeel komt uit op 0,22 euro …

Aandeelhoudersbrief 1 juli 2019

Hieronder vindt u de Aandeelhoudersbrief van Value8, waarin wij – vooruitlopend op het officiële halfjaarbericht – terugblikken op het – succesvolle – eerste halfjaar 2019. Aandeelhoudersbrief 1 juli 2019

Value8 investeert in Ontzorgd Wonen Groep

Eerste nieuwe investering Value8 Investeringsmaatschappij Value8 deelt mede dat zij 4 miljoen euro investeert in de Ontzorgd Wonen Groep. Dit is de eerste nieuwe investering van Value8 na een periode …

Value8 koopt pakket eigen aandelen in

Value8 deelt mede dat zij een pakket van 685.792 gewone aandelen Value8 heeft ingekocht voor een bedrag van 3,89 miljoen euro. De aandelen (cum slotdividend) zijn ingekocht tegen een koers …

AVA Value8 keurt alle agendapunten goed

Vandaag, woensdag 22 mei 2019, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 NV plaatsgevonden in het beursgebouw van Euronext Amsterdam. Value8 is verheugd dat de Algemene Vergadering met overgrote …

Remko Herschel keert terug bij Value8

Value8 is verheugd om bekend te maken dat Remko Herschel met ingang van medio april 2019 in dienst is getreden als Investment Director. Hij was in de periode december 2016 …

Sterkste balans: solvabiliteit 94,2 procent

Publicatie jaarrekening 2018   Value8 deelt mede dat het jaarverslag 2018, inclusief de jaarrekening, heden beschikbaar wordt gesteld op de website: www.value8.com. De Value8 jaarrekening 2018 vormt een reflectie van de …

Succesvol jaar voor Value8

Tien hoofdpunten jaarcijfers 2018: Aandeel Value8: totaalrendement 35,1% in 2018 Diverse desinvesteringen voor in totaal 47,5 miljoen euro; money multiple 2,5 Sterke cashconversie Voorstel tot uitkering van slotdividend van 0,15 …

Verkoop Eetgemak afgerond

Op 11 maart 2019 heeft Value8 een persbericht uitgegeven over de verkoop van haar 87% belang in Eetgemak aan Gilde Healthcare. Thans kan worden meegedeeld dat deze transactie is geclosed …