Plan voor balansverbetering Sucraf

Value8 NV (hierna: “Value8”) heeft aan het bestuur van Sucraf mededeling gedaan van een plan op hoofdlijnen voor de verbetering van de balans van Sucraf. Dit plan voorziet in uitgifte van nieuwe aandelen om daarmee de schulden van de vennootschap te verkleinen of geheel af te lossen. Deze uitgifte  zou kunnen geschieden door middel van een emissie van nieuwe aandelen, maar evenzo door omzetting van schulden in aandelen. De verwachting is dat een dergelijk voorstel pas in het laatste kwartaal van 2014 of in het eerste kwartaal van 2015 aan aandeelhouders zal kunnen worden voorgelegd, en nádat een buitengewone aandeelhoudersvergadering heeft plaatsgevonden waarop de benoeming van een nieuw bestuur zal zijn geagendeerd.

Bij het plan tot balansverbetering  wordt de beurskoers die tot stand is gekomen voorafgaand aan de aankondiging van de belangname van Value8 – dat thans een belang van 26 procent in Sucraf houdt – als uitgangspunt genomen. Op 29 juli 2014 bedroeg de beurskoers van het aandeel Sucraf 0,23 euro en op 5 augustus 2014 was dit 0,26 euro. Bij het onderzoek naar mogelijkheden tot uitgifte van nieuwe aandelen en/of omzetting van schulden in aandelen, is thans het voornemen om derhalve 0,25 euro als referentieprijs te hanteren. Overwogen wordt om in dit kader de vennootschappelijke structuur een nieuwe categorie aandelen te creëren met gelijke economische rechten als de bestaande aandelen A en B, maar zonder verhandelbaarheid ter beurze.

Value8 hecht eraan aandeelhouders te informeren over haar plannen om te komen tot versterking van de balans en aanpassing van de kapitaalstructuur van Sucraf. Value8 zal haar plannen op korte termijn met Sucraf en de Belgische beurstoezichthouder FSMA bespreken.