Create and Valuate


AmsterdamGold

Met AmsterdamGold in de portefeuille heeft Value8 een sterke vertegenwoordiging in fysiek edelmetaal in Nederland. De AmsterdamGold groep bestaat uit de labels AmsterdamGold en AmsterdamSafe. Hiermee is de groep marktleider op het gebied van de verkoop en de opslag van fysiek edelmetalen als goud, platina en zilver op de particulieren markt in Nederland.

De focus van AmsterdamGold ligt nadrukkelijk op fysiek edelmetaal als bescherming tegen geldontwaarding en internationale financiële instabiliteit. Vanuit de expertise van AmsterdamGold komt het idee dat fysiek bezit een belangrijke extra zekerheid biedt, zekerheid die edelmetaalderivaten (papiergoud) niet kunnen bieden. Daarbij zijn de opslagfaciliteiten van goud, zilver en platina die AmsterdamSafe haar klanten kan bieden van grote toegevoegde waarde. Dat deze visie gehoor vindt in de markt blijkt uit de groei van het aantal klanten dat van de diensten AmsterdamGold en AmsterdamSafe gebruik maakt.

In de edelmetaalmarkt zijn betrouwbaarheid, veiligheid en discretie van groot belang. AmsterdamGold streeft ernaar om als marktleider op dat gebied voorop te blijven lopen en zelf de standaard te zetten waar het op betrouwbaarheid en adequate dienstverlening aankomt. Het verkrijgen van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten in 2012 en de status Authorised Economic Operator in 2013 zijn voorbeelden van dit voortdurend streven. Centraal staat natuurlijk de vakkundigheid en betrouwbaarheid van het team van AmsterdamGold.

Onder de huidige directie wordt het beleid voortgezet zoals dat in 2008 door oprichter Willem Middelkoop is begonnen. Hierbij  is heldere communicatie het speerpunt van de dienstverlening van AmsterdamGold.  Zo onderhoudt AmsterdamGold een eigen nieuwsvoorziening en een kenniscentrum voor financiële data in het algemeen en edelmetaal in bijzonder.

Bezoek de website van AmsterdamGold