Privacy Statement

Value8 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij doen aan minimale persoonsgegevensverwerking en uw privacy is bij ons gewaarborgd. Niettemin willen wij u graag op het volgende attenderen:

Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website correct te laten werken zonder foutmeldingen. Wij maken geen gebruik van tracking cookies.

Welke persoonsgegevens worden er verzameld en hoe gebruiken wij deze?

  • Onze website biedt de mogelijkheid tot het sturen van een bericht. Hiervoor geeft u een naam en een e-mailadres op. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om op uw bericht te kunnen antwoorden.
  • Indien u zich met uw naam en e-mailadres aanmeldt voor de nieuwsbrief zullen wij deze persoonsgegevens gebruiken voor het toezenden van de nieuwsbrief. Voor het beheren van onze contacten en het versturen van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van de diensten van YourMailingListProvider (YMLP). YMLP verwerkt deze gegevens uitsluitend in de Europese Unie.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde bekendmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan derden zonder uw voorafgaande toestemming uitgezonderd in het kader van het verstrekken van diensten en informatie die u aanvraagt, of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn dit te doen of wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verwerkt.

Uw rechten

Indien u uw gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen of vragen heeft over dit Privacy Statement, kunt u contact opnemen door een e-mail te zenden aan info@value8.com
Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich via een afmeldlink onderaan de nieuwsbrief afmelden.

Wijzigingen

Value8 behoudt zich het recht voor om deze Privacy Statement aan te passen en adviseert u om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dit Privacy Statement is gewijzigd op 23 mei 2018