Vijf vragen over de verkoop door Value8 van het belang in HeadFirst Source Group aan Beryllium.

Aan Value8 CEO Peter Paul de Vries

Vraag 1: Bent u blij met de verkoop van het HeadFirst Source belang?
Jazeker. We hebben de afgelopen jaren actief gebouwd aan HeadFirst Source Group N.V. HeadFirst Source is met circa 700 miljoen omzet (pro forma) een leidende partij in contracting geworden. Het is mooi dat Value8 haar meerderheidsbelang van 56% nu tegen gunstige voorwaarden kan verkopen. Bovendien vindt die verkoop plaats aan een partner die kan helpen bij de internationale uitrol.

Vraag 2: Was Beryllium de enige gegadigde?
Nee, het is meerdere partijen opgevallen dat HeadFirst Source Group goed presteert. Er hebben zich ook andere geïnteresseerde partijen gemeld. Beryllium heeft het snelst doorgepakt en een aantrekkelijke prijs op tafel gelegd. Dat was overigens in een periode dat de koers beneden 3 euro gelegen was.

Vraag 3: Bent u ook tevreden over de prijs? Het is toch lager dan de beurskoers?
Wij maken gewoon een zakelijke afweging. De fusie van Source en HeadFirst werd eind 2016 afgerond. In januari 2017 lag de koers van HeadFirst Source Group nog op 1,82 euro. Begin dit jaar was dat 2,50 euro. De prijs die we nu realiseren (3,00 euro) ligt daar 20 procent boven. Tel je daar vervolgens het dividend bij op dan is het rendement bij dit bod 21 procent. De koers is pas recent tot boven 3 euro gestegen, en dat gebeurde bij zeer lage omzetten.

Vraag 4: Was het niet beter geweest om aandeelhouder te blijven en te profiteren van een succesvolle samenvoeging met Myler?
Dat was zeker een mogelijkheid. Met Myler is HeadFirst Group nog sterker en deze overname biedt ook tal van synergievoordelen. Anderzijds was het waarschijnlijk dat voor nieuwe acquisities nieuwe aandelen zouden moeten worden uitgegeven, met een verwateringseffect voor de aandeelhouders. Alles afwegende is dit een mooie transactie.

Vraag 5: Is deze transactie aangegaan om de balans van Value8 te versterken?
Nee, Value8 had al een dijk van een balans met een solvabiliteit van 82 procent. Daarmee zat Value8 al bij de top van de Nederlandse beursfondsen. De solvabiliteit behoefde geen versterking. Feit is dat je als investeringsmaatschappij soms investeert en soms desinvesteert. Dat hoort bij ons profiel.