Reactie Value8 NV inzake Fornix

In reactie op de berichten in de pers van Fornix-topman Bergman deelt Value8 het volgende mede.

De directie van Value8 heeft op 5 oktober jl. een gesprek gehad met enig bestuurslid Bergman en de voltallige Raad van Commissarissen van Fornix. Daarin heeft Value8 aangegeven dat – gegeven de hoge holdingkosten en de geringe omvang van Laprolan – op korte termijn een keuze moet worden gemaakt bij Fornix. Daarbij is het volgende voorkeursscenario aangegeven:
– Snel verlagen van de overheadkosten
– Uitkeren van de resterende kasmiddelen
– Mogelijke verkoop van Laprolan
– Aanwending van de beursgenoteerde vennootschap voor een reverse listing, mogelijk van een partij in een aanpalende sector.

Value8 heeft daarbij aangegeven dat de beursnotering van Fornix bovengemiddeld aantrekkelijk is vanwege:
Het track record:
– geen verlieslatende jaren, een goede balans en een hoog dividend
– Goede verhandelbaarheid van het aandeel
– Fornix maakt deel uit van de Smallcap index (AScX)

Fornix heeft aangegeven diverse mogelijkheden te onderzoeken en de plannen op korte termijn  te ontvouwen. Het voornemen is nog in 2010 een voorstel te doen aan de aandeelhoudersvergadering, hetgeen – in verband  met de oproepingstermijn van 42 dagen – zou inhouden dat medio november 2010 een voorstel moet worden gedaan.

Value8 heeft aangegeven een dergelijk voorstel op zijn merites te zullen beoordelen en – indien Fornix geen of geen aantrekkelijk voorstel doet – waarschijnlijk zelf een voorstel te zullen doen.

In de weergave van het gesprek zoals gedaan door de heer Bergman, herkent Value8 zich dan ook niet.