Reactie Value8 op artikel FD

 Value8 is gisteren, 5 januari 2017, geconfronteerd met een artikel dat is geplaatst op de website van het Financieele Dagblad. In de gedeponeerde jaarrekening Kersten Hulpmiddelen BV, een vennootschap waarin Value8 begin 2015 een indirect meerderheidsbelang heeft verworven, is door de accountant een oordeelsonthouding opgenomen. Value8 houdt direct geen aandelen Kersten Hulpmiddelen BV. Voor de goede orde: Value8 heeft begin 2015 een belang verworven van 85% in Kersten Healthcare BV, dat een 60% belang hield in Kersten Next BV, dat op haar beurt 100% hield van Kersten Holding BV, waaronder onder andere de vennootschap Kersten Hulpmiddelen BV valt. Om die reden wordt gesproken van indirect aandeelhouderschap.
Oorsprong vóór belangname
Deze oordeelsonthouding vindt zijn oorsprong in de periode vóórdat Value8 indirect aandeelhouder werd. Voorafgaand aan deze belangname was er voor Kersten geen directe noodzaak voor het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring. Naar het oordeel van Value8 geven de rangschikking en de duiding van de gegevens door het FD geen juist beeld van de werkelijke situatie bij Kersten.
Verbeterproces werpt vruchten af
Over de gang van zaken bij Kersten heeft Value8 middels diverse berichten haar aandeelhouders op de hoogte gehouden. Na een moeilijke periode in de tweede helft van 2015 is een operationeel verbeterproces ingezet. Dat verbeterproces behelst onder andere focus op winstgevende activiteiten, verbeteren van de administratieve organisatie, reductie van het personeelsbestand en versterking van de organisatiestructuur. Dit verbeterproces heeft in 2016 en in versterkte mate in de tweede helft van 2016 haar vruchten afgeworpen. In dat kader is eerder meegedeeld dat Kersten sinds juni 2016 operationeel break-even plus is.
Sinds medio november 2016: gezonde financiële structuur
Op 14 november 2016 kon worden bekendgemaakt dat een transactie was gesloten met de bank, waarbij een nieuwe, zeer gezonde, financieringsstructuur is gecreëerd. In de nieuwe structuur heeft Value8 de financieringspositie van de bank volledig overgenomen en, via een nieuwe tussenholding, het 100% belang verkregen in Kersten Holding BV. Met de transactie met de bank en de 100% belangname in Kersten Holding BV is een aanvullende investering van tussen 4 en 5 miljoen euro gemoeid.
Value8 is verheugd over de turn-around bij Kersten en is vol vertrouwen dat Kersten met een gezonde balans en een afgeslankte organisatie, de opgaande lijn zal weten te continueren.