Toelichting en aanvulling

Hedenochtend is in enkele media bericht over de resultaten van Value8. Een aantal van die berichten bevat onjuistheden. Van belang is dat:
  • de cijfers die nu zijn gepubliceerd en zijn opgenomen in het concept jaarverslag niet afwijken van de op 30 april jl. gepubliceerde cijfers.
  • de in het jaarverslag weergegeven winst toekomend aan aandeelhouders voor amortisatie 2,4 miljoen euro bedraagt en de winst toekomend aan aandeelhouders na amortisatie 0,8 miljoen euro. Resultaat toekomend aan aandeelhouders is het relevante winstcijfer voor beleggers.
  • ten aanzien van proces en onzekerheden wordt verwezen naar het persbericht van 17 mei jl.
  • het belang in T4T / Todays Vermogensbeheer reeds is afgebouwd tot een minderheid en dat afwikkeling van de resterende verkoop slechts wacht op goedkeuring van de toezichthouder.