Update bod Value8 op aandelen Witte Molen

Het bericht bevat een openbare mededeling van Value8 NV ingevolge artikel 7 van het Besluit Openbare Biedingen Wft. Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of publicatie, geheel noch gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Japan of Canada.

In aansluiting op het persbericht van 27 juni jl. bericht Value8 dat zij verwacht binnen 8 weken een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht bij AFM in te dienen.

Het biedingsbericht betreft een openbaar bod dat Value8 zal uitbrengen op de aandelen Witte Molen NV. Value8 blijft voornemens een bod uit te brengen ter waarde van 5 euro per aandeel Witte Molen, te betalen in cumulatief financieringspreferente aandelen Value8. De financieringspreferente aandelen kennen een dividendpercentage van 7 procent. De intentie bestaat om voor de preferente aandelen notering aan te vragen.

Aandeelhouders houdende circa 29,5 procent van de aandelen Witte Molen hebben al aangegeven hun aandelen aan Value8 aan te zullen bieden. Het bod van 5 euro per aandeel waardeert Witte Molen op 3,85 miljoen euro. Value8 is voornemens de beursnotering van Witte Molen te handhaven.

Onder verwijzing naar artikel 7 lid 4 van het Bob verklaart Value8 hierbij tevens dat Value8 de verwerving van aandelen Witte Molen kan financieren met de uitgifte van preferente aandelen Value8.