Value8 benoemt Portugese oob-accountant CFA

Investeringsmaatschappij Value8 N.V., genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam, deelt mede dat zij een opdracht heeft verstrekt aan het Portugese accountantskantoor CFA voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2022. Daarmee zal Value8 kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting om een jaarrekening te publiceren die is voorzien van een verklaring van een zogenaamde oob-accountant.

CFA is een Portugese oob-accountantsorganisatie die zich heeft geregistreerd bij AFM. Na een drie maanden durend toetsingsproces heeft CFA medio maart 2023 de registratie bij AFM gerealiseerd en van AFM toestemming gekregen om haar diensten als accountant in Nederland aan te bieden. Value8 is verheugd de samenwerking aan te kunnen gaan met CFA. CFA is een middelgrote accountantsorganisatie met positieve referenties en een goede reputatie bij de lokale toezichthouder.

De keuze voor een Europese (maar niet-Nederlandse) oob-accountantsorganisatie is ingegeven door het capaciteitsprobleem in de Nederlandse oob-markt. Nederland kent slechts 6 oob-accountantskantoren (BDO, Deloitte, EY, KPMG, Mazars en PwC), waardoor sprake is van een structureel capaciteitstekort. Andere Europese landen hebben dat probleem niet. Frankrijk heeft bijvoorbeeld meer dan 500 oob-accountantsorganisaties.

Value8 werkt op tal van vlakken samen met de Nederlandse oob-accountantskantoren. De jaarrekening van Almunda Professionals, waarin Value8 een meerderheidsbelang houdt, wordt gecontroleerd door KPMG, de jaarrekening van Cumulex (Value8 76%) wordt door BDO gecontroleerd, EY verleende diensten aan Value8’s AmsterdamGold en PwC controleert de jaarrekening van Ctac, waarin Value8 de grootste aandeelhouders (29%) is. Van deze vennootschappen zijn er drie (Almunda, Cumulex en Ctac) beursgenoteerd.

De samenwerking met CFA heeft wel organisatorische consequenties. Bij de financiële verslaglegging zal Value8 overschakelen op de Engelse taal. Dat betekent onder meer dat het jaarverslag, tussentijdse rapportages en interne waarderingsrapporten in de Engelse taal zullen worden opgesteld.

Value8 heeft AFM en Euronext Amsterdam op de hoogte gesteld van de benoeming.

Peter Paul de Vries: “We zijn blij dat Value8 CFA heeft kunnen benoemen tot accountant. Value8 presteert de afgelopen jaren uitstekend. De bedrijven waarin we investeren floreren, de intrinsieke waarde lag eind 2022 vlak beneden het all time high en we hebben een van de sterkste balansen van de Amsterdamse beurs. Het oplossen van het oob-probleem stond hoog op ons wensenlijstje. We zijn verheugd dat het nu gelukt is“