Value8 betaalt kwartaaldividend op cumprefs 

Value8 deelt mede dat het dividend op de cumulatief preferente aandelen (ISIN: NL0015118803) over het eerste kwartaal is vastgesteld op 0,075 euro. Met ingang van 19 april 2022 noteren de cumulatief preferente aandelen ex-dividend. Bijgaand het schema waarin de dividenddata over het eerste kwartaal zijn opgenomen (Q1) en de verwachte uitkeringsdata voor het preferente dividend over de resterende drie kwartalen van 2022.
Het totale jaardividend op de cumulatief preferente aandelen bedraagt 0,3125 euro, ofwel 5 procent van de basiswaarde (6,25 euro per aandeel).

Q1 Q2 Q3 Q4
Dividend  €            0,0750  €           0,0750  €           0,0750  €              0,0875
Ex-date 19-4-2022 19-7-2022 18-10-2022 17-1-2023
Record-date 20-4-2022 20-7-2022 19-10-2022 18-1-2023
Betaling 25-4-2022 25-7-2022 24-10-2022 23-1-2023

 

Op de betaling van het dividend wordt 15% dividendbelasting ingehouden.
Value8 NV