Value8 boekt 49% winstgroei in focusjaar 2014

Hoofdpunten jaarcijfers 2014:

– Omzet ondanks diverse desinvesteringen vrijwel gelijk (97,3 miljoen euro versus 100,6 miljoen euro)
– Nettowinst met 49 procent omhoog van 3,1 miljoen euro naar 4,6 miljoen euro
– Winst per aandeel (voor amortisatie) stijgt van 0,70 tot 0,81 euro, een toename met 16 procent
– Het eigen vermogen neemt 45 procent toe van 29,9 miljoen euro naar 43,4 miljoen euro
– Het eigen vermogen per aandeel stijgt 21 procent
– Sterke solvabiliteit van 87% (versus 80% in 2013)
– Aantal medewerkers redelijk stabiel (315 versus 332)

Focus verder versterkt:

– Investeringen in Food (Prika Ingrediënts) en Financial (Fund Solutions)
– Diverse desinvesteringen (DPS Services, Euromedis, Buhrs, Haak)

Belangrijke transacties in het eerste kwartaal van 2015:

– Healthcare: overname meerderheidsbelang Kersten
– Financial: meerderheid in Belegger.nl en IEX
– Technology/services: AquaServa

Vooruitzichten 2015: Value8 verwacht in 2015 een voortzetting van de groei te kunnen realiseren. Daarbij zal Kersten met ingang van 1 januari 2015 worden meegeconsolideerd. Het streven is erop gericht de bestaande bedrijven met add-on acquisities te versterken.

Winst stijgt van 3,1 naar 4,6 miljoen euro

Value8 heeft in het focusjaar 2014 een verdere groei van de resultaten gerealiseerd. In 2014 werden diverse bedrijven en deelnemingen afgestoten, waaronder DPS Services, Euromedis, Buhrs en Haak. Daartegenover stonden versterkingen in de groeisectoren met overname van Prika Ingrediënts (Food) en Fund Solutions (Financial). Deze transacties passen in de eind 2012 aangescherpte strategie “Focus 2018”.

De omzet van Value8 bleef, tegen de achtergrond van deze desinvesteringen en acquisities, ongeveer gelijk en kwam uit op 97,3 miljoen euro (tegen 100,6 miljoen in 2013). De aan aandeelhouders Value8 toekomende winst is toegenomen van 3,1 miljoen euro naar 4,6 miljoen euro, een stijging van 49 procent. De winst per aandeel (voor amortisatie goodwill) steeg van 0,70 naar 0,81 euro, een toename van 16 procent. Na amortisatie van goodwill bedraagt de winst per aandeel 0,74 euro (24 procent hoger dan in 2013: 0,60 euro per aandeel).

Eigen vermogen stijgt 45 procent

Het aan aandeelhouders toekomende eigen vermogen nam eveneens toe: van 29,9 miljoen euro naar 43,4 miljoen euro, een stijging van 45 procent. Per aandeel steeg het eigen vermogen met 21 procent (van 5,35 naar 6,45 euro). De balansverhoudingen bleven sterk. De geconsolideerde balans laat een groepsvermogen zien van 49,9 miljoen euro op een balanstotaal van 83,9 miljoen euro. Op vennootschappelijke basis bedraagt de solvabiliteit nu 87 procent tegen 80 procent een jaar eerder. Daarmee is onverminderd sprake van zeer gezonde balansverhoudingen.

Winstbijdrage

Aan de winstgevendheid droeg Eetgemak bij, dat in 2014 zowel omzet als EBITDA zag groeien. De trend van uitbesteding van zorgmaaltijden zette zich in 2014 voort. Eetgemak heeft – naast de autonome groei – diverse mogelijkheden voor externe groei bestudeerd, maar heeft in 2014 (nog) geen acquisitie gedaan. Ook de interim-activiteiten van Source en Novisource droegen bij. Novisource (interim professionals) kreeg in februari 2014 beursnotering. BK Group, dat Fund Solutions aan de groep toevoegde, droeg eveneens bij aan de operationele winstgevendheid. De winstbijdrage van DPS Services telde niet het hele jaar mee, aangezien dit bedrijf op 22 oktober 2014 werd verkocht. Net als in 2013 werd het resultaat gedrukt door de Value8 Tech Group, waar technologiebedrijf Buhrs onverminderd last had van de zwakke Japanse yen. Buhrs werd begin juli 2014 verkocht. Binnen de Tech Group werd bij GNS Brinkman een reorganisatie doorgevoerd, waardoor het resultaat vanaf het vierde kwartaal duidelijk verbeterde.

Het dividendvoorstel zal op korte termijn bekend worden gemaakt.

Vier transacties in eerste kwartaal 2015

Na balansdatum heeft Value8 diverse transacties gerealiseerd. Begin januari 2015 werd de belangname in Kersten Healthcare (60 procent) gerealiseerd. Kersten verstrekt en onderhoudt medische hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Kersten behaalde in 2013 een omzet van 34 miljoen euro en is goed winstgevend. Met de overname van Kersten is het relatieve belang van de sector Healthcare zowel in termen van omzet als winstgevendheid aanzienlijk toegenomen. In het financiële cluster werd eerst belegger.nl en beursduivel.be (de nummer 1 beleggingswebsite van België) overgenomen. Daarna werd een transactie gesloten met de IEX. Value8 houdt thans een belang van 51 procent in de combinatie. Voorts werd AquaServa, een leidende partij op het gebied van waterveiligheid, aan de groep toegevoegd.

Vooruitzichten: verdere groei in 2015

Value8 verwacht dat de in 2014 gezette stappen tot een beter groeiprofiel en een hogere operationele bijdrage zullen leiden. Gunstig is verder het verbeterde IPO klimaat waarbij de interesse van small- en midkapbedrijven in beursnotering is toegenomen. Ten aanzien van verdere groei van de groep is Value8 actief bezig met diverse acquisitietrajecten die kunnen leiden tot versterking en/of versterkte groei van onze bedrijven.

Samenvattend verwacht het bestuur dat de groei in 2015 zal kunnen worden voortgezet.

 

* De cijfers in het persbericht zijn ontleend aan de jaarrekening 2014. De accountant heeft de jaarrekening nog niet van een controleverklaring voorzien. Value8 verwacht het gecontroleerde jaarverslag binnen enkele dagen te kunnen publiceren.