Value8 brengt verplicht bod uit op Sucraf

Value8 deelt mede dat zij een verplicht bod zal uitbrengen op alle gewone aandelen en winstbewijzen van Sucraf die zij nog niet in bezit heeft. Het verplichte bod komt voort uit een tijdelijke overschrijding van de biedgrens van 30 procent.
Sucraf is een BFZA, een beursfonds zonder operationele activiteiten. Voorheen exploiteerde Sucraf een suikerplantage in de Democratische Republiek Congo, maar deze activiteit is onteigend.
De interesse van Value8 in Sucraf en de belangname zijn ingegeven door de beursnotering die na aanpassing van onder andere de governance kan worden aangewend voor nieuwe activiteiten.Value8 heeft aan de Belgische beurstoezichthouder FSMA aangegeven bereid te zijn een verplicht bod op de aandelen en winstbewijzen Sucraf uit te brengen.
Het bod zal luiden:
  • 2,10 euro per (bij derden uitstaand) aandeel Sucraf
  • 1,32 euro per (bij derden uitstaand) winstbewijs Sucraf

Bij totaal 440.000 uitstaande aandelen en 110.000 uitstaande winstbewijzen wordt Sucraf derhalve gewaardeerd op 1,07 miljoen euro. De verwerving van alle nog niet in bezit zijnde aandelen en winstbewijzen zou een bedrag van 747.000 euro vergen. Indien de helft van de uitstaande stukken wordt aangeboden vergt dit een investering van ongeveer 374.000 euro en stijgt het belang van Value8 naar 65%.

Value8 streeft ernaar om in de toekomst Sucraf geschikt te maken voor een mogelijke reverse listing. Het verwerven van een substantieel groter belang danwel een meerderheidsbelang in Sucraf kan daarbij instrumenteel zijn.
Het bod zal in de komende weken worden geformaliseerd in goed overleg met de FSMA.

Value8 NV

 

 

 

 

Dit persbericht wordt in eerste instantie uitgebracht ten behoeve van de informatieverplichting van Value8 als beursgenoteerde vennootschap. Houders van aandelen en winstbewijzen van Sucraf zullen op een later moment volledig worden geïnformeerd en zullen in dat kader kennis kunnen nemen van een nog te verschijnen biedingsbericht.