Value8 doet bod op NedSense gestand

Dit is een openbare mededeling van Value8 N.V. conform artikel 16 lid 1 en 2 van het Besluit openbare biedingen Wft (“Bob”). Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of publicatie, geheel dan wel gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Japan of Canada.
Value8 N.V. (“Value8”) deelt in het kader van het verplichte bod op NedSense enterprises N.V. (“NedSense”) mede dat bij de sluiting van de aanmeldingstermijn op 15 september 2016 om 18:00 uur 141.271 aandelen NedSense zijn aangemeld, ofwel 0,47 procent van het geplaatste aandelenkapitaal. Tezamen met de reeds gehouden aandelen komt het belang van Value8 in NedSense daarmee op 19.836.215 aandelen ofwel 66,31 procent van het geplaatste aandelenkapitaal. De aangemelde aandelen vertegenwoordigen een waarde van EUR 7.063,55. NedSense heeft geen treasury shares in bezit.
Value8 doet het bod gestand en ziet tevens af van een na-aanmeldingstermijn of een verlenging van het bod. Uiterlijk 23 september 2016 zal conform de bepalingen in het biedingsbericht (te raadplegen via o.a. www.value8.com) worden overgegaan tot betaling van de biedprijs per aangemeld en geleverd aandeel NedSense.
De notering van NedSense zal gehandhaafd blijven, waarbij ook na het bod nog sprake is van een substantiële free float. Value8 heeft aangegeven actief te willen bijdragen aan de mogelijke toekomstscenario’s van NedSense.
Value8 NV