Value8 groeit verder in derde kwartaal

Toenemende interesse in reverse listing en beursnotering

In het kader van de trading update maakt Value8 bekend in het derde kwartaal verder te zijn gegroeid. Gedurende de periode tussen 1 juli 2013 en heden is een aantal bedrijven aan de groep toegevoegd. Deze transacties hebben geleid tot versterking van de diverse clusters binnen de groep.

In deze trading update wordt eerst aandacht besteed aan de uitbreiding van de groep en vervolgens aan de gang van zaken.

Overname van DPS Services en uitbreiding financiële cluster

De grootste overname in de verslagperiode betreft DPS Services, een bedrijf dat voor haar klanten kostenbesparingen en inkoopvoordelen realiseert. In de crisis is dit bedrijf sterk gegroeid. DPS Services boekte in 2012 een omzet van ongeveer 11 miljoen en dat zal naar verwachting groeien tot 13 miljoen euro in 2013. Het bedrijf is gezond winstgevend. Value8 heeft een belang verworven van 70 procent. Voor de komende jaren zijn er uitstekende kansen voor een versnelde doorgroei van dit bedrijf.

In het financiële cluster werden – in aanvulling op Trust Alliance – twee bedrijven in de corporate dienstverlening verworven. Dat betreft de BK Groep en ECM. Ook deze bedrijven zijn gezond winstgevend. Value8 is voornemens nog meer bedrijven op het gebied van corporate dienstverlening te verwerven.

Versterking van cluster Animal Food & Care

Tot mei 2013 was Value8 actief in deze sector met het meerderheidsbelang in Witte Molen, de in Meeuwen gevestigde producent van vogel- en knaagdiervoeding. Aangezien Value8 potentie ziet in deze snel veranderende sector is een aantal bedrijven verworven. Dit betreft – naast het reeds in 2012 doorgezette DS Petcare (Dog’s Stuff) – de webshop Megapets.nl en in de afgelopen periode de winkelketen Dierenvreugd, de succesvolle online winkel Discount4Pets.nl en Greenfields Care, een leverancier van hoogkwalitatieve shampoos en verzorgingsproducten voor hond en kat. Met de combinatie van hoogwaardige producten (Dogs’ Stuff en Greenfields), online winkels (megapets.nl en Discount4Pets.nl) en fysieke winkels (Dierenvreugd) zijn er goede mogelijkheden om adequaat in te spelen op de veranderende vraag en het veranderende gedrag van de consument.

Beursfondsen: 1NOMij en SnowWorld

Value8 heeft een aantal belangen in bedrijven die genoteerd zijn aan NYSE Euronext Amsterdam.
Bij twee van deze vennootschappen vonden belangrijke ontwikkelingen plaats. Allereerst bereikte Fornix BioSciences, waarin Value8 een belang heeft van circa 64%, overeenstemming met SnowWorld over de voorgenomen reverse listing van dat laatste bedrijf. SnowWorld is een leidende aanbieder van indoor ski-faciliteiten, met ski-accommodaties in Landgraaf en Zoetermeer. Het bedrijf genereert sterke kasstromen – met een EBITDA van circa 8,5 miljoen euro – en heeft groeiplannen via overnames van bestaande accommodaties en de nieuwbouw van accommodaties in Barcelona en Parijs. Op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 10 december aanstaande zullen aandeelhouders zich over deze voorgenomen reverse listing kunnen uitspreken.

Verder verwierf Value8 een 89 procent meerderheid in 1NOMij. Beoogd was dat 1NOMij een actief vastgoedbedrijf zou worden dat inspeelde op de kansen die de huidige ‘distressed’ vastgoedmarkt biedt. Helaas heeft het fonds haar ambities, door fiscale en administratieve vertraging, niet kunnen realiseren. Value8 streeft ernaar binnen 6 maanden een voorstel tot reverse listing voor 1NOMij te kunnen doen.

In het algemeen constateert Value8 een toenemende interesse in beursnotering, en in reverse listings in het bijzonder.

Gang van zaken Value8: voortzetting trends eerste halfjaar

In grote lijnen hebben de trends die bij het halfjaarbericht zijn weergegeven, zich in het derde kwartaal doorgezet.

Bij Eetgemak was sprake van een voortzetting van de groei. Er was met name aandacht voor het optimaliseren van de samenwerking met Deli XL, de werving van nieuwe klanten en de uitbreiding van de capaciteit. Het is verheugend te constateren dat bij zorginstellingen zoals verzorgingstehuizen en ziekenhuizen sprake is van aanhoudende interesse in de zorg- en dieetmaaltijden van Eetgemak.

Bij de Value8 Tech Group blijft sprake van een gemengd beeld. Haak (technisch toeleverancier) en Axess (liftsystemen) presteren iets beter dan verwacht, terwijl GNS Brinkman (brandsystemen en rolluiken) last houdt van de problemen in de Nederlandse retailmarkt. Buhrs, dat de basis van de Value8 Tech Group vormt, is afhankelijk van een beperkt aantal grote orders. In Japan en de VS is sprake van aantrekkende vraag, al zullen nieuwe grote orders waarschijnlijk pas in het volgende boekjaar meetellen. In het derde kwartaal is de managementcapaciteit versterkt mede in het licht van de wens de synergievoordelen tussen de (oorspronkelijk vijf) bedrijven van de groep versneld te benutten.

Bij het financiële cluster is sprake van een lagere omzet van AmsterdamGold dan in dezelfde periode van 2012. Die daling wordt veroorzaakt door een sterke afname van de onrust op de financiële markten en de daling van de goud- en zilverkoers. Door de doorgevoerde kostenmaatregelen ligt het resultaat van AmsterdamGold evenwel hoger dan een jaar geleden. De activiteiten op het gebied van Corporate Services (Trust Alliance, BK en ECM) presteren goed en naar verwachting, en zijn gezond winstgevend.

Bij de beursgenoteerde belangen is sprake van een positieve ontwikkeling bij Euromedis (healthcare). De jaaromzet is gestegen tot 75,6 miljoen euro en de ebit-marge verbeterd tot circa 4,5 procent. Verder is verheugend dat Source Group, na de herstructurering van april/mei 2013, een forse omzetgroei heeft geboekt en operationeel een positieve EBITDA laat zien.

Groei in 2013 bij sterke solvabiliteit

Value8 constateert dat met de in de verslagperiode gezette stappen, het verdienvermogen van de groep verder is toegenomen. In de komende periode zal Value8 zich blijven richten op het versterken van de bedrijven in de groep en de gedefinieerde (groei-)clusters.

Gedurende de verslagperiode heeft Value8 een dividend ontvangen van Witte Molen van 2,1 miljoen euro. In combinatie met de uitbreiding van het aandelenkapitaal en de winstgevendheid, is sprake van een verdere toename van het eigen vermogen. De solvabiliteit (gemeten op vennootschappelijk niveau) blijft onverminderd sterk.
Value8 handhaaft de verwachting van een goed 2013 en groei ten opzichte van 2012.

In het kader van de verhandelbaarheid wordt aan de BAVA van 20 december voorgesteld om de aandelen Value8 te splitsen in de verhouding 4:1.