Value8 investeert en versterkt belangen

Value8 maakt bekend een drietal (aanvullende) investeringen te hebben gedaan. Dit betreft investeringen in Eetgemak, Novisource en SnowWorld.

Groter belang in groeiend Eetgemak
Value8 meldt dat het haar belang in Eetgemak verhoogt met 3 procent van 51 tot 54 procent. Value8 was reeds meerderheidsaandeelhouder van Eetgemak en heeft in het kader van een herschikking van de aandeelhoudersbasis het belang vergroot. Ook de CEO van Eetgemak heeft zijn belang licht uitgebreid. Value8 is verheugd over de ontwikkeling van Eetgemak en is vol gecommitteerd om – samen met het management – de groeiplannen van Eetgemak te verwezenlijken. De autonome groei komt voort uit de toenemende uitbesteding door zorginstellingen van de door hen benodigde zorg- en dieetmaaltijden.

Novisource op 20 februari a.s. in notering
Tevens heeft Value8 een aanvullende investering gedaan in Novisource, het consultancy bedrijf dat via de reverse listing van 1NOMij beursnotering verkrijgt. In het kader van de listing worden 10 oude aandelen 1NOMij tot 1 nieuw aandeel Novisource samengevoegd. Deze wijziging zal op 20 februari a.s. worden geeffectueerd. Value8 heeft een aanvullende investering gedaan in Novisource waardoor het belang in Novisource NV 21,5 procent bedraagt. Tevens houdt Value8 een optie op 0,75 procent van het aandelenkapitaal. Voor meer informatie over Novisource en de reverse listing wordt verwezen naar www.novisource.nl

SnowWorld: kans bij emissie benut
In het kader van de reverse listing van SnowWorld heeft Value8 op 12 december jl. een belang verkregen van 9,6 procent in SnowWorld. Value8 was als aandeelhouder SnowWorld in bezit van preferentiële toewijzingsrechten. Value8 heeft gebruik gemaakt van de recente emissie om haar belang in SnowWorld verder uit te breiden. Value8 is enthousiast over de groeimogelijkheden van SnowWorld en de expansie door overname van bestaande accommodaties en nieuwbouw in Barcelona en Parijs. Bovendien wordt de waardering van SnowWorld aantrekkelijk geacht.

Mededeling aandelenkapitaal
Voorts doet Value8 mededeling van de inkoop van 285.400 aandelen B van Value8 onder gelijktijdige uitgifte van 285.400 (niet genoteerde) aandelen A. Deze aandelen zullen onder meer (kunnen) worden aangewend voor de financiering van de groei van Value8. Na deze transactie zullen uitstaan: 5.801.000 gewone aandelen, onderverdeeld in 4.400.000 genoteerde aandelen B en 1.401.000 (niet genoteerde) aandelen A. Tevens staan uit 100.350 cumulatief preferente aandelen C.