Value8 keert jubileumdividend uit

Extra dividend in kader 5-jarig bestaan

In aansluiting op de bekendmaking van de jaarcijfers van Value8 op vrijdag 25 april jl., deelt Value8 mede dat – in het kader van de gestegen winstgevendheid – wordt voorgesteld het dividend op de gewone aandelen (aandelen A en B) over 2013 met 20 procent te verhogen. Over 2012 werd een dividend uitgekeerd van 0,40 euro per gewoon aandeel, hetgeen gecorrigeerd voor de in december 2013 doorgevoerde aandelensplitsing, overeenkomt met 0,10 euro per huidig aandeel. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op woensdag 11 juni a.s. zal plaatsvinden, wordt derhalve voorgesteld om over het boekjaar 2013 een dividend in contanten van 0,12 euro per (gewoon) aandeel uit te keren.

Voorts wordt voorgesteld om aan de houders van gewone aandelen – in het kader van het vijfjarig bestaan van Value8 – een jubileumdividend uit te keren. Dit jubileumdividend betreft een stockdividend van 5 procent in aandelen, ofwel 1 extra aandeel op 20 bestaande aandelen.

Naast het dividend op de gewone aandelen zal tevens worden voorgesteld het jaarlijkse dividend op de 7 procent Cumulatief Preferente Aandelen uit te keren ter grootte van 1,75 euro per Cumulatief Preferent Aandeel.

Voorts deelt Value8 mede dat het jaarverslag 2013 vandaag nabeurs beschikbaar wordt gesteld op de website.