Value8 kondigt de publicatie van het prospectus en de start van de aanvaardingsperiode van het verplicht openbaar bod op de effecten van Sucraf aan

Onder verwijzing naar het persbericht van 1 juni 2016 kondigt Value8 N.V. (“Value8″) aan dat vandaag, 27 juli 2016, de aanvaardingsperiode start van het verplicht openbaar overnamebod in contanten op alle uitstaande aandelen en winstbewijzen van de op Euronext Brussel genoteerde onderneming Sucrerie et Raffinerie de l’Afrique Centrale (Sucraf), die nog niet in het bezit zijn van Value8.

Value8 brengt een bod uit van EUR 2,10 in contanten per aandeel Sucraf en van EUR 1,32 per winstbewijs Sucraf. Voor de toelichting op het bod, de modaliteiten en de risicofactoren wordt verwezen naar het prospectus (de Belgische benaming voor een biedingsbericht), inclusief de memorie van antwoord van de raad van bestuur van Sucraf.

In het kader van dit bod worden hieronder enkele belangrijke data weergegeven:
– 27 juli 2016: publicatie prospectus en start aanvaardingsperiode
– 26 augustus 2016: om 16 uur CET: einde aanvaardingsperiode
– 1 september 2016: publicatie resultaten van het overnamebod
– 9 september 2016: betaling van de vergoeding voor de aandelen en winstbewijzen

Indien Value8 minimaal 90% van de effecten in Sucraf verwerft dankzij het overnamebod, zal het bod heropend worden op 12 september 2016. Deze heropening zal worden aangekondigd in een landelijk dagblad. Voorts wenst Value8 te benadrukken dat hij de beursnotering van Sucraf niet zal beëindigen in het kader van het Bod. Value8 zal derhalve ook geen vereenvoudigd uitkoopbod (‘squeeze-out’) uitbrengen in overeenstemming met Artikelen 42 en 43 juncto Artikel 57 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen, indien dat mogelijk zou zijn.

Het prospectus (inclusief de memorie van antwoord van de raad van bestuur van Sucraf), dat op 26 juli 2016 werd goedgekeurd door de FSMA, is opgesteld in het Nederlands en is, net als het aanvaardingsformulier, kosteloos beschikbaar voor investeerders. Het kan telefonisch aangevraagd worden bij de loketbank (ABN AMRO Bank België) via 00800-22262676 vanaf 27 juli 2016. Het prospectus is ook beschikbaar op de website www.securitiesinfo.com en de websites van Value8 (www.value8.com) en Sucraf (www.sucraf.be).

Exemplaren van het prospectus zijn verder kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Value8 te Bussum (Nederland) en in de kantoren van de loketbank.

Value8 N.V.
Brediusweg 33
1401 AB Bussum
Email: info@value8.com
Tel: +31 (0) 35 711 1387