Value8 maakt details dividenduitkering bekend

Value8 deelt mede dat op korte termijn de dividenden op de gewone aandelen B en cumulatief preferente aandelen C (cumprefs) zullen worden uitgekeerd.

Kwartaaldividend op 5% cumprefs
Het kwartaaldividend op de cumulatief preferente aandelen (ISIN: NL0015118803) bedraagt 0,075 euro. Op 12 juli 2021 zullen de cumprefs ex-dividend noteren (record date 13 juli 2021), waarna het dividend betaalbaar is op maandag 19 juli 2021. Op de betaling van het kwartaaldividend in contanten wordt 15% dividendbelasting ingehouden.

Keuzedividend op gewone aandelen
Op de gewone aandelen B zal een keuzedividend worden uitgekeerd van 0,16 euro per gewoon aandeel, waarbij de aandeelhouder kan kiezen voor 0,16 euro in contanten of 0,0275 cumulatief preferent aandeel C. De cumprefs zijn eveneens genoteerd op Euronext Amsterdam en lijken – door het vaste dividend van 5% – op vastrentende beleggingen.

Op basis van de basiswaarde van de cumprefs (6,25 euro) vertegenwoordigt de keuzemogelijkheid in cumprefs een dividendwaarde van 0,1719 euro en daarmee een premie ten opzichte van het contante dividend. Ook indien wordt uitgegaan van de (voor kwartaaldividend gecorrigeerde) beurskoers van de cumprefs is sprake van een premie.

De gewone aandelen (ISIN: NL0010661864) zullen op dinsdag 29 juni 2021 ex-dividend noteren. De keuzeperiode begint op donderdag 1 juli 2021 en eindigt donderdag 15 juli 2021. De keuze kan worden aangegeven via uw financiële instelling. Het dividend (in contanten of cumprefs) is betaalbaar per maandag 19 juli 2020. Op de betaling van dividend in contanten wordt 15% dividendbelasting ingehouden, op de uitkering in cumprefs wordt geen dividendbelasting inhouden.

Het schema zal als volgt zijn:

 

Gewone aandelen
Cumprefs
Ex-dividend:
29 juni 2021
12 juli 2021
Record date:
30 juni 2021
13 juli 2021
Start keuze periode
1 juli 2021
n.v.t.
Einde keuzeperiode
15 juli 2021
n.v.t.
Betaaldatum/ levering aandelen
19 juli 2021
19 juli 2021