Value8 neemt 26%-belang in Belgisch beursfonds Sucraf

Value8 NV (“Value8”) deelt mede dat zij een belang van 26 procent heeft genomen in het aan de Euronext Brussel genoteerde Sucraf NV (“Sucraf”). Value8 neemt daartoe het belang van hoofdaandeelhouder Group Sopex NV (“Sopex”) en met deze groep verbonden personen in Sucraf over. Tevens neemt Value8 de vordering van Sopex op Sucraf over.

Sucraf is een beursgenoteerde vennootschap zonder actieve operationele activiteiten. Het actief bestaat uit een belang in Sucki, een Congolese suikerrietonderneming, die in 2011 op onwettige wijze door de Congolese staat is onteigend. Uit conservatief oogpunt is dit belang alsmede de mogelijke claim op de Congolese overheid afgewaardeerd.

Sopex heeft in april 2014 aangegeven de kosten van Sucraf niet langer alleen te willen dragen en heeft een voorstel tot ontbinding van de vennootschap gedaan. Daarop heeft Value8 Sopex benaderd met het voorstel het belang van Sucraf, bestaande uit aandelen, winstbewijzen en een vordering op Sucraf, over te nemen. De gesprekken daarover hebben kort geleden tot overeenstemming geleid. Value8 verkrijgt de vordering voor een bedrag dat gelegen is ruim beneden de nominale waarde van die vordering. De aandelen zijn verkregen voor een prijs die gelegen is beneden de beurskoers en boven de laagste koers van 2014.

De voornemens van Value8 als nieuwe grootste aandeelhouder van Sucraf zijn:

– continuering van de lage instandhoudingskosten van Sucraf
– verbetering van de balans van Sucraf
– het onderzoeken van de mogelijkheden om op termijn nieuwe activiteiten in te brengen in Sucraf
– voorstel tot benoeming tot lid van de Raad van Bestuur van één of meerdere door Value8 voorgedragen personen. Gezien de historie geeft Value8 er de voorkeur aan dat – mede in het kader van de procedures in Congo – tenminste één van de huidige bestuurders zitting blijft houden in de Raad van Bestuur.

In het kader van de beoogde balansverbetering behoort omzetting van de vordering in aandelen tot de mogelijkheden, al bestaan daartoe thans geen concrete plannen. De inbreng van of overname van een onderneming zal gedeeltelijk of geheel betaald kunnen worden door uitgifte van nieuwe aandelen. In beide gevallen zal het aantal gewone aandelen kunnen toenemen en zal verwatering van het belang van bestaande aandeelhouders kunnen optreden.

Value8 heeft niet het voornemen een bod op de aandelen Sucraf uit te brengen.