Value8 neemt belang (18,5%) in EDCC

Value8 NV heeft een belang genomen van ruim 1 miljoen aandelen (18,5 procent) in European Development Capital Corporation N.V. (EDCC). De aankoop is geschied beneden de laatst gepubliceerde intrinsieke waarde van 70 eurocent per aandeel. EDCC is een op Curaçao gevestigde investeringsmaatschappij met belangen in onder meer Dutch Gelderland Group (design meubelen voor woning- en projectinrichting) en Qompas (begeleiding bij studie- en loopbaankeuze voor hoger opgeleiden). EDCC is genoteerd op de officiële markt van NYSE Euronext Amsterdam.

Value8 NV is voornemens om in overleg te treden met het bestuur van EDCC om te onderzoeken of een bijdrage kan worden geleverd aan de waardecreatie bij deelnemingen of de portefeuille van EDCC. Value8 NV verwacht dat de aankoop van het belang in EDCC zal bijdragen aan een positieve ontwikkeling van haar resultaat.
Value8 N.V.

Drs. P.P.F. de Vries (CEO)
Drs. G.P. Hettinga (bestuurslid)