Value8 neemt belang in AmsterdamGold.com

Value8 NV heeft overeenstemming bereikt over de verkrijging van een meerderheidsbelang (51%) in AmsterdamGold.com BV (www.amsterdamgold.com); marktleider in Nederland op het gebied van online verkoop van de hoogste kwaliteit edelmetaal. Value8 neemt hiermee het belang over van de vennootschap van Willem Middelkoop (MOMI). Het resterende belang wordt gehouden door The Silver Mountain Holding B.V. die haar belang verkreeg na de fusie van The Silver Mountain met AmsterdamGold.com B.V.

AmsterdamGold.com is dé toonaangevende onderneming in Nederland voor het aankopen van de hoogste kwaliteit goud en zilver tegen de meest actuele koers. Het bedrijf werd eind 2008 opgericht door Willem Middelkoop, om het aankopen van fysiek edelmetaal eenvoudig te maken. Hij opende hiermee het goudloket dat door banken de afgelopen jaren gesloten werd. Nadat Joris Hoogenbosch als CEO was aangesteld, ontwikkelde AmsterdamGold.com zich binnen een jaar tot marktleider in de verkoop van goud- en zilverbaren in Nederland. De omzet bedroeg in 2010 63 miljoen euro en het bedrijf is gezond winstgevend. Voor 2011 wordt een omzet van circa 70 miljoen euro verwacht. De verwachting is dat AmsterdamGold in de komende jaren verder zal kunnen groeien, en nieuwe kansen zal kunnen benutten.

AmsterdamGold profiteert van de financiële crisis en het afnemende vertrouwen in geld. Hierbij spelen een aantal trends een rol:

  • de voortdurende schuldencrisis, waarbij overheden structureel te hoge schulden hebben en te grote begrotingstekorten; slechts één land voldoet thans aan de EMU-criteria;
  • het kunstmatig ruime monetaire beleid om de economie te ondersteunen;
  • impliciete afname van de koopkracht van geld;
  • banken die – ondanks lichte verbeteringen – gemiddeld nog over beperkte kapitaalbuffers beschikken;
  • als gevolg hiervan: beleggers zoeken naar een veilige haven voor hun opgebouwde vermogen.

Deze ontwikkelingen leiden tot een structurele stijgende vraag naar edelmetalen (baren), alsmede gouden en zilveren munten. Voorts is in Azie, en met name in China, door de economische groei sprake van een toenemende vraag naar edelmetaal (met name goud). De verwachting is dat die trends (nog) niet ten einde zijn.
Voor AmsterdamGold begint – na deze transactie – een nieuwe fase. Hoewel Willem Middelkoop zijn aandelenbelang verkoopt, houdt hij onverminderd vertrouwen in ‘zijn geesteskind’ AmsterdamGold en blijft hij zeer positief over de edelmetaalmarkt (en dan met name fysiek edelmetaal) .
Het managementteam bestaande uit Joris Hoogenbosch en Rolf van Zanten (oprichter van The Silver Mountain) spreekt de wens en ambitie uit om deze succesformule in samenwerking met Value8 verder uit te bouwen. Daarbij beschikt AmsterdamGold over een goede basis voor verdere groei: een uitstekende marktpositie, een groot klantenbestand en betrouwbare leveranciers.