Value8 neemt meerderheidsbelang in DPS Services

Overname draagt direct bij aan winst per aandeel

Value8 maakt bekend dat het een meerderheidsbelang (60 procent) in DPS Services heeft genomen. DPS Services is een snelgroeiende Nederlandse onderneming op het gebied van procurement en sourcing dienstverlening. De activiteiten van DPS Services hadden in 2012 een omzet van 11 miljoen euro en voor 2013 wordt een toename verwacht tot circa 13 miljoen euro. De onderneming heeft een gezond winstgevend track record. Het streven is erop gericht de snelle groei in de komende jaren voort te zetten en – binnen afzienbare tijd – in omvang te verdubbelen door autonome groei en acquisities.

DPS Services biedt bedrijven oplossingen op het gebied van procurement en sourcing, waardoor aanzienlijke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. De focus van DPS ligt momenteel op infrastructuur, maar zal worden uitgebreid naar andere branches. Door de zwakke economische omstandigheden neemt de aandacht voor kostenbesparingen, en daarmee de vraag naar deze dienstverlening van DPS Services, sterk toe.  Binnen de Value8 groep opereert DPS Services op het snijvlak van dedicated financial services en technologie, twee focusgebieden van Value8.

Naar verwachting zal deze overname in 2013 en – in versterkt mate in 2014 – een positieve bijdrage leveren aan de omzet- en resultaatontwikkeling van Value8. Value8 financiert de overname uit eigen middelen en verwacht tevens dat DPS Services direct zal bijdragen aan (de groei van) de winst per aandeel.

Gezien de nagestreefde uitbreiding van het werkterrein, zal een naamswijziging in de komende maanden worden overwogen.