Value8 neemt meerderheidsbelang in duurzaam Ceradis

Value8 NV en Ceradis, ontwikkelaar en producent van duurzame gewasbescherming, maken bekend dat Value8 een meerderheidsbelang heeft genomen in Ceradis en daartoe een substantiële aanvullende investering heeft gedaan.

Ceradis, een spin-off van de Wageningen Universiteit, ontwikkelt milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen. Het geoctrooieerde formuleringsplatform – 15 octrooien (deels in aanvraag) – heeft bewezen de vervuilende actieve ingrediënten in gewasbeschermingsmiddelen met 70 tot 80 procent te kunnen reduceren, met vergelijkbare effectiviteit en zonder aanvullende of complexe werkzaamheden voor de boeren.

Ceradis is ook in staat actieve ingrediënten vanuit andere marktgebieden in te zetten voor gewasbescherming. Zo heeft Ceradis een biofungicide in ontwikkeling die erg veilig is in het gebruik en een zeer laag risico kent op resistentie. De effectiviteit van deze biofungicide is vergelijkbaar met de beste chemische producten die momenteel in de markt zijn.

Ceradis heeft op dit moment een portefeuille met producten (waaronder Musacare, CeraSulfur en CeraXel) en verkoopt haar ontwikkelde producten via distributeurs, waaronder Syngenta. Deze producten worden verkocht aan gerenommeerde klanten als Dole en Noboa. Bestaande grote aanbieders in de markt van gewasbeschermingsmiddelen, zijn – mede onder druk van stringentere wet- en regelgeving – op zoek naar dergelijke schone alternatieven.

Ceradis beoogt daarnaast in te zetten op verdere ontwikkeling van kansrijke eigen producten en deze vervolgens – eventueel met partners – naar de markt te brengen.

Door deze transactie zal het aandelenbelang van Value8 stijgen van 33 procent naar 55 à 60 procent. Value8 wil Ceradis ondersteunen in de verdere financiering van deze ontwikkeling. De overige aandeelhouders, WUR (Wageningen Universiteit), Van der Krieken Holding (oprichter) en RV II (Rabobank), blijven betrokken bij Ceradis. In het licht van de verdere groei van Ceradis en interesse van investeerders wordt een beursgang in de komende jaren niet uitgesloten.

Willem-Jan Meulemeesters (CEO, Ceradis): “We zijn heel blij met deze stap. Value8 heeft vanaf 2010 in Ceradis geïnvesteerd en is een loyale lange termijn partner van Ceradis. Gezien de succesvolle marktintroductie van onze producten en onze zeer kansrijke pijplijn, zien we de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.”

Peter Paul de Vries (CEO, Value8): “Sinds de entree in 2010 hebben we ons belang in Ceradis stapsgewijs verhoogd. De markt van gewasbescherming zal blijven tenderen naar schoner en duurzamer. Dit vormt de solide basis onder het groeipotentieel van Ceradis. We zijn daarom verheugd ons belang nu te kunnen verhogen tot een meerderheidsbelang.”

Value8 NV