Value8 neemt meerderheidsbelang in EDCC

Value8 NV heeft overeenstemming bereikt met een groep grootaandeelhouders van de op Curaçao gevestigde investeringsmaatschappij European Development Corporation Company NV (EDCC) over de overdracht van 53,7 procent van de aandelen EDCC. EDDC is net als Value8 genoteerd op de officiële markt van NYSE Euronext Amsterdam. Value8 NV, dat reeds 18,5 procent van de aandelen EDCC hield, zal na de effectuering van deze transactie ruim 72 procent van de aandelen EDCC houden.

Premie 3 eurocent boven intrinsiek
EDCC heeft eerder aangekondigd de bestaande deelnemingen te verkopen en met de opbrengst een dividend uit te keren van 55 eurocent per aandeel. Voor meer informatie over de recente ontwikkelingen bij EDCC verwijst Value8 naar het persbericht van de vennootschap. De prijs die Value8 betaalt voor de aandelen ligt 3 eurocent hoger dan de gecorrigeerde intrinsieke waarde van het aandeel. Deze prijs correspondeert met een bedrag per aandeel van 60 eurocent cum dividend of 5 eurocent ex dividend.

Geen bod, wel verkoopmogelijkheid
Hoewel voor Antilliaanse vennootschappen de regels omtrent het verplichte bod niet van toepassing zijn, heeft Value8 aangegeven dat zij ook overige aandeelhouders de mogelijkheid wil bieden om hun aandelen tegen dezelfde voorwaarden te verkopen. In dat kader zullen overige aandeelhouders na effectuering van de transactie met de grootaandeelhouders hun aandelen gedurende tenminste 2 weken tegen bovengenoemde koersen – 60 eurocent cum dividend of 5 eurocent ex-dividend – ter beurze kunnen verkopen.

Mogelijkheid reverse take-over
Value8 NV zal twee personen voordragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen. Het voornemen is dat deze personen direct na effectuering van de transactie tot commissaris worden benoemd. Verwacht wordt dat de transactie binnen enkele weken zal worden geëffectueerd.

Value8 NV streeft ernaar om aan de beursvennootschap EDCC een nieuwe bestemming te geven. Value8 is al in gesprek met potentiële kandidaten die – via EDCC – een beursnotering willen verkrijgen. Value8 verwacht dat deze transactie een positief effect zal hebben op de waardecreatie bij onze onderneming.