Value8 NV: vereenvoudiging kapitaalstructuur

18-02-2010

Benoeming nieuwe commissaris en accountant

Value8 NV deelt mede dat de statutenwijziging, die vorige week door de buitengewone aandeelhoudersvergadering was geaccordeerd, gisteren nabeurs is gepasseerd. Daarmee is de voorgestelde vereenvoudiging van de kapitaalstructuur geëffectueerd. De aandeelhoudersvergadering van donderdag 11 februari 2010 heeft unaniem met de volgende agendapunten ingestemd:

  1. de goedkeuring voor de deelname in Ceradis BV, conform art. 2:207a BW;
  2. de benoeming van Hans Pontier tot commissaris van Value8 NV;
  3. de benoeming van Mazars tot accountant van de vennootschap;
  4. aanpassing van de statuten van Value8 NV, waarbij de nominale waarde van de aandelen A is verlaagd van 3 euro naar 1,40 euro en de nominale waarde van de aandelen B is verhoogd van 0,01 euro naar 1,40 euro. Vervolgens worden de aandelen A omgezet in aandelen B.
Tevens heeft de vennootschap 38.000 aandelen B ingekocht (van 3L Capital Holding) tegen 30 euro per aandeel en tegelijkertijd zijn 38.000 aandelen A uitgegeven aan 3L Capital Holding tegen 30 euro per aandeel. De gehanteerde koers ligt daarmee iets beneden het gemiddelde van de laatste 30 beursdagen (32,11 euro). Met de 38.000 ingekochte aandelen kan Value8 kleinere transacties of investeringen (deels) met eigen aandelen financieren en neemt de flexibiliteit verder toe. De aandelen A en B hebben een gelijke nominale waarde, gelijk stemrecht en gelijke economische rechten. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze transacties voor 3L Capital Holding in economische zin neutraal uitwerken.
 
Ten gevolge van de bovenstaande stappen zal het aandelenkapitaal van Value8 NV bestaan uit:
  • 773.381 aandelen B (1,40 euro nominaal);
  • 38.000 aandelen A (1,40 euro nominaal, niet verhandelbaar);
  • 811.381 aandelen totaal (A + B).
Het belang van 3L Capital Holding BV (Peter Paul de Vries) zal onveranderd 499.300 aandelen bedragen, verdeeld in 461.300 aandelen B en 38.000 aandelen A.
 
Voor een toelichting op de wijziging van de nominale waarde en de statutenwijziging wordt verwezen naar de agenda en de toelichting voor de BAVA van 11 februari 2010.
 
Aan Euronext Amsterdam (onderdeel van NYSE Euronext) wordt verzocht te bepalen, dat de handel in en notering van de gewone aandelen met ingang van vrijdag 26 februari 2010 zal geschieden per gewoon aandeel B van nominaal 1,40 euro. De ISIN code NL0009082486 blijft ongewijzigd.
 
Ten aanzien van de bedrijfsmatige activiteiten, deelt Value8 mede dat sprake is van een groeiende vraag naar haar corporate finance activiteiten.Daarbij constateert Value8 een toenemende interesse van small – en midcapbedrijven in beursnotering aan NYSE Euronext Amsterdam.
 
 

 

Peter Paul de Vries, CEO  (06-25019665)
Gerben Hettinga, bestuurslid