Value8 NV vergroot belang in Fornix tot 24,91 procent

Value8 NV deelt mede dat zij haar belang in Fornix BioSciences NV heeft vergroot tot 24,91 procent van de uitstaande aandelen. In het kader van art. 5:38 Wft heeft Value8 NV een melding gedaan bij AFM. De vorige melding dateert van 23 september 2010. Op die datum maakte Value8 NV bekend een belang van 16,3 procent in Fornix BioSiences NV te houden. De uitbreiding wordt deels gefinancierd met de uitgifte van aandelen Value8 NV.
 
Value8 NV maakt tevens bekend dat zij 73.900 aandelen A zal uitgeven, onder gelijktijdige inkoop van 73.900 aandelen B. Als gevolg hiervan zullen er totaal 1.041.740 aandelen Value8 NV uitstaan, waarvan 242.709 aandelen A en 799.031 aandelen B. Het belang van de grootaandeelhouder zal onverminderd 499.300 aandelen bedragen. Procentueel daalt het belang van de grootaandeelhouder tot iets beneden 50 procent.
 
 
Value8 NV

Peter Paul de Vries, CEO
Gerben Hettinga, bestuurslid