Value8 ontvangt 1,5 miljoen euro dividend MTY

Value8 heeft kennisgenomen van de mededeling van MTY Holdings inzake het interim-dividend van 2,09 euro per aandeel. Deze dividenduitkering houdt verband met de verkoop van een deel van het onroerend goed van MTY aan Laroy Duvo.

Voor Value8, dat bijna 85 procent van de aandelen MTY houdt, bedraagt deze dividenduitkering ongeveer 1,5 miljoen euro.

Value8 is voornemens de opbrengst aan te wenden voor de verdere groei van de groep. Daarbij liggen de toevoeging van nieuwe bedrijven aan Value8 en add-on investeringen voor de hand.